Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Major 1
Sant Julià de Ramis - Gironès
Telèfon: 972170909
Fax:

www.santjuliaderamis.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Talaia de cultures


Descripció breu:

La visita al jaciment permet descobrir les particularitats de la ubicació estratègica de la muntanya de Sant Julià i l'estructuració del paisatge que l'envolta, així com observar un jaciment múltiple des del període iber fins al domini musulmà, mitjançant el seguiment d'un itinerari pels espais arqueològics principals conduït per l'educador/a.


Lloc o equipament:

Muntanya de Sant Julià de Ramis.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3,5 hores.


Preu/alumne original:

10.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Sensibilitzar-se envers la conservació i la recuperació del patrimoni. 2. Conèixer la importància del relleu en la fundació dels assentaments humans. 3. Descobrir com era un nucli urbà en l'època ibera. 4. Desvetllar l'interès per conèixer i comprendre la nostra història. 5. Valorar la consciència de pertinença a un entorn social i cultural.


Descripció de l'activitat:

A través d'un itinerari conduït per un educador/a, la visita permet observar un jaciment múltiple des del període iber, amb un gran oppidum, fins al domini musulmà, del qual només queda el topònim, així com descobrir el procés de formació del paisatge i la importància del medi físic en els esdeveniments històrics i el poblament humà veient les particularitats de la ubicació estratègica de la muntanya de Sant Julià, la importància de les vies de comunicació i l'estructuració del paisatge que l'envolta, i a la vegada interpretar els jaciments paleolític, neolític, iber, romà, visigòtic, medieval i contemporani que s'hi ubiquen.


Materials utilitzats:

Dossiers didàctics adaptats als diferents nivells. Materials propis de l'exposició, amb làmines, plànols i dibuixos de les diferents èpoques.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

Hi ha dues opcions per accedir al jaciment.

OPCIÓ 1: Ruta a peu des de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis fins a la part alta de la muntanya dels Sants Metges (recorregut de 8,5 km i un desnivell de 244 m).
OPCIÓ 2: Accedir a la part alta de la muntanya dels Sants Metges amb minibusos.