Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament d'Arbúcies - Museu Etnològic del Montseny

Plaça 1 d'octubre, s/n
Arbúcies - Selva
Telèfon: 972860908
Fax: 972860983
memga@arbucies.org
www.museuetnologicmontseny.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Els oficis tradicionals: el cisteller


Descripció breu:

Els oficis eren una peça essencial en el funcionament del món tradicional i el paper que tenien va canviar profundament amb el procés d'industrialització. Aquest taller pretén mostrar, a través de l'ofici de cisteller, el món tradicional i els canvis en la manera de viure de la gent en els darrers 50 anys al Montseny. Les eines, el treball, els materials i els usos de les peces ens acostaran a un món ja desaparegut.


Lloc o equipament:

Museu Etnològic del Montseny, la Gabella (MEMGA)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Introduir els alumnes en el coneixement del que anomenem el món tradicional i dels canvis que ha sofert aquest món en els darrers 50 anys vist a través d'un ofici artesà. Fomentar el coneixement i reivindicar les activitats artesanals, les eines, els materials i les peces que es produïen. Fomentar el treball autònom, aprendre a respectar i valorar el treball propi i dels companys i promoure la cooperació.


Descripció de l'activitat:

L'activitat té lloc al MEMGA i s'inicia a les sales dedicades al món tradicional, amb especial atenció a la sala dels oficis. Després es treballen els materials i  les tècniques: cada alumne elabora una petita peça de cistelleria o una peça amb espart, que podrà endur-se a casa.


Materials utilitzats:

Sales de la societat tradicional de l'exposició permanent del MEMGA. Col·lecció d'objectes i matèries primeres: balca, canya, vímet pelat i sense pelar, espart, fusta i tisores.


Mecanismes d'avaluació:

Avaluació durant l'activitat: de manera directa i continuada mitjançant l'observació de la dinàmica del grup i l'evolució de les activitats i observacions de l'equip de mestres. Avaluació posterior a l'activitat. En acabar es lliura a l'equip de mestres un full d'avaluació i satisfacció.


Observacions:

Les característiques del taller i els espais fan que només el puguin fer dos grups per sessió.