Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

C/ Josep Puig i Cadafalch, s/n
Escala, l' - Alt Empordà
Telèfon: 972775976
Fax:
reservesempuries@gencat.cat
www.macempuries.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Empúries: taller de mosaics


Descripció breu:

Taller didàctic orientat a descobrir la tècnica musivària, un art decoratiu molt estès en el món clàssic i present a molts espais d'Empúries, en el qual ens inspirarem per elaborar un mosaic cada un de nosaltres.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.45 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Comprendre i valorar el patrimoni cultural. Descobrir una de les grans etapes de la història de la humanitat, i identificar les aportacions culturals i socials heretades de grecs i romans. Conèixer la tècnica artística mil·lenària del mosaic. Conèixer les tipologies de mosaic presents en el món clàssic i el seu origen. Utilitzar tècniques manuals i la creativitat de forma autònoma i personal. Motivar la sensibilitat envers els fenòmens estètics i el món de l'art i la imatge. Comprendre la importància dels mosaics com a font d'informació arqueològic.


Descripció de l'activitat:

Aquest taller està orientat a descobrir el món dels mosaics. El taller apropa els alumnes al coneixement de la tècnica musivària, als seus orígens, a les diferents tipologies de mosaics que hi ha en el món clàssic i a les característiques dels nombrosos exemplars descoberts a Empúries, un dels conjunts de paviments més rics de la Península. En aquest taller els alumnes elaboren un mosaic seguint processos similars als que utilitzaven grecs i romans en la seva manufactura, tot exercitant-hi la creativitat, la concentració i la destresa manual.


Materials utilitzats:

Tot el material necessari per elaborar el mosaic (tessel·les de colors, plantilles, palets, cola, etc.) i suport visual per a l'explicació de continguts.


Mecanismes d'avaluació:

Els alumes fan un balanç final de com ha anat l'activitat, juntament amb l'educador, i es proporciona als docents acompanyants una enquesta de satisfacció que valora diversos aspectes conceptuals, competencials i didàctics de l'activitat. Els educadors valoren el funcionament i la dinàmica de l'activitat per a cada grup.


Observacions:

El grup mínim per fer aquesta activitat és de vint alumnes.