Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El monestir de Sant Joan de les Abadesses


Descripció breu:

Els alumnes aniran descobrint com és el monestir, per a què servia, qui hi vivia i com, etc. A més a més, identificaran diferents elements arquitectònics i artístics relacionats amb diferents èpoques i estils (romànic, gòtic i barroc). Es pot complementar amb una visita al Palau de l'Abadia, la residència dels abats.


Lloc o equipament:

Monestir de Sant Joan de les Abadesses i/o Palau de l'Abadia


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir la important funció que va tenir el monestir de Sant Joan de les Abadesses en els orígens de la nació catalana. Identificar els elements arquitectònics i artístics presents al monestir i relacionar-los amb les diferents èpoques històriques i estils artístics.


Descripció de l'activitat:

Els alumnes aniran descobrint com és el monestir, per a què servia, qui hi vivia i com, etc. A més a més, identificaran diferents elements arquitectònics i artístics relacionats amb diferents èpoques i estils (romànic, gòtic i barroc). Es pot complementar amb una visita al Palau de l'Abadia, la residència dels abats.


Materials utilitzats:

Dossier adequat al nivell corresponent dels alumnes. Esquemes del monestir per facilitar les explicacions i la comprensió dels elements que es visiten.


Mecanismes d'avaluació:

A partir del dossier es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

El preu no inclou l'entrada al monestir, que és d'1 euro per alumne. Hi ha la possibilitat de visitar el Palau de l'Abadia, que té una entrada d'1,50 euros per alumne.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088