Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Artesans de l'argila


Descripció breu:

Activitat pràctica per tal de conèixer la producció ceràmica durant el neolític, l'antiga cardial, i els diferents recipients trobats al jaciment. A través de diferents reproduccions de recipients ceràmics, els alumnes descobriran les seves utilitats i la dificultat d'elaboració. La part pràctica se centrarà en l'elaboració d'un petit bol ceràmic amb la mateixa tècnica, materials i decoracions que els trobats al poblat neolític.


Lloc o equipament:

Parc Neolític de la Draga, Banyoles


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Saber situar cronològicament el jaciment de la Draga. Aprendre a valorar i respectar el patrimoni arqueològic. Conèixer els recipients neolítics recuperats a la Draga. Desenvolupar habilitats i la creativitat en la manipulació de diversos materials. Elaborar un recipient de fang amb tècniques prehistòriques.


Descripció de l'activitat:

Taller pràctic en relació amb l'habilitat del treball en fang. Mentre es visita una de les cabanes reconstruïdes del poblat, es fa una introducció teòrica dels recipients a la prehistòria, i es posa un èmfasi especial en els recuperats al jaciment neolític de la Draga, fets de fusta i matèries vegetals. Les explicacions s'acompanyen de nombroses reproduccions de recipients fets en ceràmica, fusta i matèries vegetals. A continuació, cada alumne procedeix a desenvolupar la part pràctica del taller, en què elaboren un recipient amb argila tot seguint tècniques prehistòriques. Es reprodueix un recipient ceràmic que s'acaba decorant amb petxines (Cardium edule).


Materials utilitzats:

Reproducció a escala natural d'una cabana amb plataforma de fusta al poblat neolític. Reproduccions de ceràmiques recuperades al jaciment. Reproducció d'un recipient de fusta i un cullerot de fusta. Reproducció de recipients fets amb fibres vegetals. Material de suport en l'explicació de l'elaboració de ceràmica neolítica cardial (argila, petxines, desgreixants). Diferents imatges dels recipients decorats trobats a la Draga. Material pràctic perquè els alumnes facin el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar, es lliurarà el full d'avaluació als mestres i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament i se centrin en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment, caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Per poder fer aquesta activitat cal combinar-la amb la d'«Avui fem de neolítics». Activitat a l'aire lliure i combinable amb qualsevol dels tallers proposats pel Parc Neolític de la Draga, així com també amb la visita al Museu Arqueològic o al Museu Darder de Banyoles.