Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Sastres Paperers, SC

C/ Concòrdia de les Aigües de l'Estany, 1
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 619927076
Fax: -
molipapererbanyoles@gmail.com
www.sastrespaperers.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Disseny i producte: l'artesania al segle XXI


Descripció breu:

Simularem que som una cooperativa de productes artesans. Recorrerem tot el procés d'elaboració i comercialització d'un producte artesanal, des de l'estudi previ del producte, el càlcul del preu de cost fins a l'empaquetatge i l'etiquetatge final. Amb paper del molí manufacturarem l'objecte que triem (una pantalla per a un llum d'espelma, un puzle, o una llibreta) i dissenyarem la millor estratègia per presentar-lo al mercat. Una reflexió sobre el paper de l'artesania al segle XXI i una aproximació al procés de comercialització d'un producte.


Lloc o equipament:

Molí de la Farga. Edifici de la farga d'aram i molí paperer Escatllar.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2.30 h


Preu/alumne original:

6.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Elaborar de principi a fi un producte artesanal útil amb paper. 2. Dissenyar l'objecte i comprendre la importància de l'estètica i la funcionalitat. 3. Treballar la informació i les normes de seguretat del producte. 4. Fomentar l'observació i el sentit crític dels productes existents al mercat. 5. Desenvolupar l'enginy per arribar a un resultat i resoldre'n els problemes associats. 6. Fomentar l'esperit emprenedor. 7. Reflexionar i valorar el paper de l'artesà al segle XXI. 8. Educar en el valor afegit dels productes de factura artesanal.


Descripció de l'activitat:

Establim el supòsit que som una cooperativa (per tal que els alumnes puguin assumir la responsabilitat d'un empresari i d'un treballador) dedicada a la manufactura artesanal i que una empresa exterior ens ha encarregat un producte per comercialitzar-lo. Fem subgrups, corresponents a tres seccions de l'empresa. Cada grup resoldrà els interrogants plantejats. S'estudiarà: el disseny del producte, els costos de fabricació, l'embalatge, l'etiquetatge i la viabilitat comercial. En una reunió que implicarà tots els departaments, es dissenyarà l'estratègia més eficient per implementar el producte al mercat. A l'interior del molí, cadascú elaborarà el producte. Caldrà optimitzar el material i el temps d'elaboració per ajustar-los als costos i a la qualitat que hem establert.


Materials utilitzats:

Paper del molí, cúters, tisores, regles, llapis, agulles, fils, punxons, espelmes petites; materials per a l'embalatge; fulls per escriure; guió de conceptes i aspectes clau que ha de tenir en compte cada departament, elaborat per l'equip de Sastres Paperers, i full de producció (amb processos i materials detallats) per calcular el preu de cost del producte elaborat.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta de valoració que proporciona Indika; avaluació de la dinàmica de grup durant el transcurs de l'activitat: evolució dels nivells d'atenció, concentració en les tasques, participació proactiva; avaluació oral que en fa el grup, i qualitat del producte final.


Observacions:

Els participants fan d'emprenedors «exercint» les responsabilitats i funcions de tots els departaments d'una empresa, des de la producció fins a la comercialització del producte. Es valora l'artesania a partir de l'elaboració d'un producte artesà i de la reflexió sobre els models de negoci basats en l'artesania al segle XXI. Hem augmentat la durada d'algunes activitats per tal de poder realitzar-les a un ritme més adequat a l'elaboració del producte, en aquest cas.