Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La ruta del rec Major


Descripció breu:

Itinerari que ressegueix el recorregut del rec Major des de l'estany fins al centre de Banyoles per conèixer el desenvolupament industrial de la ciutat vinculat a la presència de l'aigua.


Lloc o equipament:

Itinerari que ressegueix el recorregut del rec Major des de l'estany fins al centre de Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer, valorar i respectar el patrimoni industrial de Banyoles. 2. Conèixer l'origen i l'evolució de la industrialització de la ciutat de Banyoles en relació amb l'aigua i els recs. 3. Descobrir els gremis i oficis sorgits a Banyoles, i la importància de l'aigua. 4. Localitzar els vestigis patrimonials que s'han conservat i també conèixer els que han desaparegut.


Descripció de l'activitat:

Itinerari guiat i dinàmica que ressegueix el recorregut del rec Major des del seu naixement fins al centre de Banyoles per tal de conèixer-ne l'origen i la relació amb el desenvolupament industrial de la ciutat. Inclou la visita i l'explicació d'edificacions patrimonials industrials que ens parlen de l'origen de la vila, dels oficis i dels gremis, i de la importància de l'aigua, de la presència de l'estany i dels recs.


Materials utilitzats:

Imatges i fitxes.


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar es lliurarà el full d'avaluació al professorat i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament centrats en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment, caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Segons el nivell educatiu i l'objecte d'estudi del grup, es pot complementar amb les visites i els tallers medievals La Banyoles medieval; Artesans i gremis a l'època medieval; L'arqueta de Sant Martirià: un reliquiari medieval, i Escriptura medieval. També es pot complementar amb les activitats de ciències naturals emmarcades en el programa "Del mar als cims" de la Diputació i que s'ofereixen des del Museu Darder: Anem al Museu Darder i descobrim l'estany; Exploradors de l'estany, i L'estany, un ecosistema!