Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

TERREGADA. Maite Domènech Llansola

Camp de l'Arbre, 4
Armentera, l' - Alt Empordà
Telèfon: 666435350
Fax:

www.terregada.net
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Coneix l'estany de Vilaüt i la bassa Rodona


Descripció breu:

L'itinerari de l'estany de Vilaüt del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ens permet conèixer un tastet d'aquest estany que hi ha a la plana empordanesa. Descobrirem els canvis en el paisatge que ha patit aquesta plana, les dessecacions de les zones humides i com es va aconseguir conservar aquest espai natural. L'itinerari ens permetrà conèixer la flora i la fauna més característiques. Avançarem tot coneixent l'espai que ocupava l'estany, la vegetació específica del lloc i els boscos de ribera, fins a arribar a l'aguait de Vilaüt.


Lloc o equipament:

Estany de Vilaüt, seguint els itineraris del mateix Parc Natural


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 h 30 min


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Identificar i caracteritzar els éssers vius com a individus. - Interpretar la diversitat d'organismes que podem trobar i aprendre a classificar-los. - Conèixer la importància de mantenir la biodiversitat. - Entendre l'efecte de l'antropització de l'entorn en la conservació d'aquest espai. - Analitzar alguns impactes de l'activitat humana sobre el medi i conèixer quina importància tenen per als humans. - Conèixer la problemàtica de les zones humides i la importància de la seva conservació.


Descripció de l'activitat:

A partir d'una passejada per l'itinerari de l'estany de Vilaüt del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, volem donar a conèixer un tastet d'aquest estany que hi ha a la plana empordanesa. Descobrirem la història dels canvis en el paisatge que ha patit aquesta plana, les dessecacions de les zones humides i com es va aconseguir conservar aquest espai natural per tal que no s'hi construís. L'itinerari s'iniciarà a la carretera dels Tres Ponts, a l'esplanada on hi ha l'aparcament, des d'on ens endinsarem en l'itinerari per conèixer la flora i la fauna més característiques. Avançarem coneixent l'espai que ocupava l'estany, la vegetació específica del lloc i els boscos de ribera, fins a arribar a l'aguait de Vilaüt.


Materials utilitzats:

Un mapa de l'itinerari, làmines i guies d'identificació de flora i fauna i binocles.


Mecanismes d'avaluació:

El mecanisme d'avaluació es divideix en dos: 1. L'educador durà a terme una avaluació interna de l'activitat mitjançant una fitxa d'indicadors. Abans d'acabar l'activitat, es farà una breu avaluació en grup per saber com ha anat el desenvolupament. L'objectiu és modificar, si cal, l'activitat per tal d'ajustar-la als objectius definits. 2. Els mestres responsables del grup hauran d'emplenar un qüestionari per avaluar l'activitat i proposar millores.


Observacions:

- Es demana als participants que duguin calçat i roba adequats segons la meteorologia per passejar pels itineraris dels aiguamolls. - De vegades, serà necessari dur botes d'aigua. - També es demana als participants que duguin binocles i guies d'identificació si en tenen.