Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Emys

Crta. Santa Coloma, km 21
Riudarenes - Selva
Telèfon: 972164957
Fax:
educacio@fundacioemys.org
www.fundacioemys.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

L'estany de Sils i la seva biodiversitat


Descripció breu:

Els biòlegs que treballen a la Fundació Emys tenen la tasca de fer un seguiment dels espais naturals, en aquest cas de l'estany de Sils, per saber com està i saber qui hi viu. Fa pocs anys es varen recuperar els estanys, anteriorment dessecats, perquè les tortugues Emys i també ocells migratoris i altres espècies poguessin tenir un bon lloc per viure; però l'espai s'ha d'anar revisant per comprovar que hi segueixen vivint i és un bon lloc, fins i tot per a aquells que només hi estan de pas, i per això necessitem la vostra ajuda.


Lloc o equipament:

Estany de Sils.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h i 30 min


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Conèixer els estanys de Sils i les seves peculiaritats com a zona humida; 2. Entendre el concepte de biodiversitat a través del coneixement i l'exploració de la biodiversitat dels estanys; 3. Descobrir i experimentar mètodes d'observació i estudi dels éssers vius d'un espai natural; 4. Reflexionar entorn dels diferents tipus de biodiversitat que hi ha en diferents ecosistemes; 5. Exposar els canvis d'un espai natural per la intervenció de l'ésser humà; 6. Entendre la problemàtica amb les espècies invasores i fomentar un esperit crític i responsable.


Descripció de l'activitat:

Mitjançant l'activitat es pretén aconseguir que els participants facin de naturalistes per ajudar els biòlegs de la Fundació Emys a descobrir quins éssers vius habiten a l'estany de Sils i quin estat ecològic presenten. L'estructura de la jornada és la següent: 1. Presentació dels educadors; 2. Explicació de l'objectiu de l'activitat i del paper dels participants; 3. Tasca d'introducció i d'exploració inicial (explicació de l'origen i la història de l'estany, entrega del llibret del biòleg); 4. Tasca d'observació i identificació de les espècies presents en aquell moment a l'estany mitjançant guies; 5. Tasca de mostreig i observació (observarem la flora, la fauna i els elements humans, agafarem mostres d'aigua i fang i restes vegetals); 6. Tasca d'observació de mostres (tranquil·lament i amb material de camp com lupes, guies de camp... anirem identificant els éssers vius de les mostres); 7. Un cop mostrejat tot l'espai, conclusions.


Materials utilitzats:

Llibret del biòleg, llapis, gomes, fustes de suport, salabrets, safates, lupes de mà, lupes binoculars, pala, fulls en blanc, binocles, fitxes i/o guies de camp d'identificació d'espècies i graella d'observació al laboratori.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta en format digital per al professorat, en la qual es revisen la durada, l'organització, els materials de suport, el contingut, les dinàmiques, l'educador/a, etc., de l'activitat. Un cop es fa el retorn, es guarda amb el resum de l'activitat elaborat per l'educador/a que ha dirigit la sessió. D'aquesta manera, podem anar millorant i polint els tallers.


Observacions:

Cal dur calçat i roba còmodes, així com roba d'abric segons l'estació de l'any i el lloc on es desenvolupa l'activitat. La millor època de l'any per dur a terme l'activitat és de finals de març a octubre.