Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu de la Mediterrània, Can Quintana

C/ d'Ullà, 31
Torroella de Montgrí - Baix Empordà
Telèfon: 972755180
Fax: -
educacio@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El Ter, un riu mediterrani. El curs baix i la gola


Descripció breu:

Activitat per conèixer el tram baix del riu Ter i, en especial, la gola, com a espais inclosos dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Estudiarem les principals característiques del curs baix comparant-lo amb els altres cursos, observarem la diversitat de la vegetació del bosc de ribera i la seva funció, incidirem en la importància d'un ús responsable de l'aigua i explicarem el dinamisme de la desembocadura del Ter. Estudiarem els macroinvertebrats amb l'ús de claus dicotòmiques.


Lloc o equipament:

Gola del riu Ter o tram del Ter al seu pas per Torroella de Montgrí


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

De 2 a 3 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Conèixer la dinàmica del riu, el cicle de l'aigua, els cursos (en especial el curs baix) i els seus usos; 2. Observar i estudiar la vegetació de ribera i els ocells associats; 3. Identificar els invertebrats aquàtics; 4. Fer un estudi fisicoquímic i de dinàmica fluvial del tram baix del Ter (educació secundària); 5. Fomentar el respecte per l'entorn natural.


Descripció de l'activitat:

Plantegem dues possibles opcions als centres: 1. Sortida a peu des del Museu, a Torroella de Montgrí, fins a la mota del riu. Introducció al riu, inclusió dins la protecció i l'àmbit del Parc Natural. Els cursos del riu, els usos i les problemàtiques. El cicle de l'aigua natural i urbà. Observació i estudi de la vegetació de ribera i dels ocells al llarg de la mota fins a l'accés al riu. Pesca d'invertebrats, identificació i classificació dels grans grups. Foment del respecte per l'espai natural. 2. Desplaçament en bus fins a la gola del Ter. Itinerari a peu des de l'últim tram del riu fins a la platja. Introducció al riu, inclusió dins la protecció i l'àmbit del Parc Natural. Els cursos del riu, els usos i les problemàtiques. El cicle de l'aigua natural i urbà. Observació i estudi de la vegetació de ribera i dels ocells al llarg de la mota fins a la gola. Explicació de l'espai de la desembocadura, el seu dinamisme i la importància del riu per a l'ecosistema de les illes Medes.


Materials utilitzats:

Làmines d'identificació dels organismes aquàtics, guia de plantes de ribera, safates, salabrets, dossier de treball per fer anotacions in situ o treballar posteriorment a l'aula, fitxa amb un dibuix esquemàtic del curs del riu i material previ que s'envia al professorat per veure a l'aula. En els grups d'educació secundària s'utilitzen reactius per prendre mesures fisicoquímiques de l'aigua. Recursos educatius digitals: https://www.museudelamediterrania.cat/ca/programacio/c/5272-el-ter.html


Mecanismes d'avaluació:

Avaluació contínua durant l'activitat. Posada en comú com a cloenda de l'activitat i reflexió sobre la necessitat de protegir els espais naturals. Es comptarà també amb un sistema d'avaluació qualitatiu que permetrà obtenir una lectura dels impactes de l'activitat educativa vinculada al patrimoni per millorar el servei educatiu. Aquesta avaluació tindrà en compte l'opinió dels alumnes, dels docents i dels educadors.


Observacions:

Cal portar calçat còmode per caminar. Els continguts de la visita estan adaptats a cada nivell educatiu segons el currículum escolar. En els grups d'educació secundària adaptem els continguts al currículum i fem un estudi de l'ecosistema, prenent mesures fisicoquímiques i biològiques per conèixer l'estat de salut del riu. La durada és de 3 hores.