Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El bosc amic


Descripció breu:

Seguint unes pistes arribarem fins al bosc, on un divertit follet ens convidarà a descobrir els secrets que s'hi amaguen. A través de jocs i experiències pràctiques aprendrem a conèixer i a estimar el bosc i els seus habitants.


Lloc o equipament:

L'estany de Banyoles i el bosc mediterrani de l'entorn


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

De 3 a 4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Interactuar amb el medi natural proper i establir-hi un contacte directe. 2. Relacionar-se de manera positiva amb el bosc, desenvolupant-hi de manera natural uns hàbits de respecte i estima. 3. Iniciar-se en el coneixement dels arbres a través de l'observació i l'exploració directes. 4. Interessar-se per la descoberta de la fauna del bosc. 5. Experimentar amb els diversos elements que podem trobar al bosc. 6. Gaudir del contacte i d'una experiència vivencial amb el bosc.


Descripció de l'activitat:

L'activitat consta d'una unitat didàctica per al docent que inclou: objectius didàctics, continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals), activitats prèvies de motivació, activitats de camp i activitats posteriors de síntesi i conclusió. Existeixen unitats didàctiques diferenciades segons l'arbre que s'esculli. L'activitat de camp consisteix en: 1. Joc de pistes fins al bosc. 2. Rebuda i benvinguda del follet Verdet (opcional). 3. Descoberta sensitiva del bosc: esperits dels arbres, capses de tresors del bosc, corones de colors i construccions per als follets. 4. Observació i exploració sensorial d'un arbre. 5. Coneixença, observació i estudi d'un animal relacionat amb l'arbre escollit. 6. Actituds i comportaments al bosc. Les deixalles s'amaguen. 7. Usos i aprofitament dels arbres: els fruits i la fusta.


Materials utilitzats:

Material de camp: targetes pista d'animals del bosc, disfressa del follet Verdet, làmines de contes (alzineta i arbre generós), cartolina, cinta adhesiva, bosses per a mostres, ninots de peluix, làmines de l'animal, maleta pedagògica d'exploració de l'arbre, sarró dels elements de fusta, contes, farina, palangana, aigua, paletes de colors, targetes de descoberta, lupes, deixalles, plastilina, miralls i capsa dels tresors del bosc. Material per a l'alumnat: corona del bosc, paleta de colors i quadern de treball.


Mecanismes d'avaluació:

Dinàmica final de valoració amb els participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes dels mestres participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes, i incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

Les activitats i el material didàctic són diferents segons el nivell dels alumnes (P3, P4 o P5). L'actuació del follet Verdet té un suplement.