Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu de la Mediterrània, Can Quintana

C/ d'Ullà, 31
Torroella de Montgrí - Baix Empordà
Telèfon: 972755180
Fax: -
educacio@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El cas de la desaparició del turó


Descripció breu:

Les notícies en parlen, l'últim turó europeu (Mustela putorius) s'ha vist als entorns del nostre poble. Això significa que haurem d'investigar els motius pels quals aquesta espècie està desapareixent. El grup de treball TUROCAT, de recuperació del turó a Catalunya, necessita col·laboradors que investiguin aquest cas. L'activitat la componen diverses dinàmiques i jocs en què s'analitzaran diferents pistes per entendre què suposen per al territori i la biodiversitat les espècies invasores, el canvi climàtic i els contaminants, entre altres factors.


Lloc o equipament:

Massís del Montgrí o ribes del Ter


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

6.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

Conèixer el turó i la seva problemàtica. Valorar la importància de la conservació dels hàbitats i els usos tradicionals. Entendre els efectes del canvi climàtic al nostre entorn. Aprendre a partir de la investigació científica. Conèixer i comprendre el nostre territori i les seves interrelacions. Crear vincles entre el territori del Parc Natural i l'alumnat.


Descripció de l'activitat:

Investigarem els motius pels quals el turó europeu (Mustela putorius) està desapareixent. A la zona d'estudi es treballarà per subgrups de treball i es realitzaran diverses dinàmiques, que motiven al joc, d'on s'obtindrà informació de les causes de la desaparició de l'espècie: espècies invasores que afecten el turó, canvi climàtic, alteracions de la cadena alimentària, contaminació, agricultura i connectors ecològics. A partir de les informacions obtingudes, els integrants de cada subgrup aniran fent anotacions a la fitxa de camp i arribarem a obtenir conclusions de la premissa inicial de la investigació. Aquest treball metodològic permetrà que l'alumnat pugui extrapolar aquest estudi a qualsevol altra espècie.


Materials utilitzats:

Caixes i cadenats, mapes per interpretar el territori, trencaclosques, rastres d'animals, clau dicotòmica senzilla, deixalles, targetes amb pistes per desxifrar i fitxa de camp per a cada subgrup.


Mecanismes d'avaluació:

Avaluació contínua durant el desenvolupament de l'activitat. Es comptarà també amb un sistema d'avaluació qualitatiu que permetrà obtenir una lectura dels impactes de l'activitat educativa vinculada al patrimoni per millorar el servei. Aquesta avaluació es basarà en l'opinió dels alumnes, els docents i els educadors.


Observacions:

Cada subgrup ha de dur suport i estris per escriure. Cal dur roba i calçat còmodes per caminar, aigua i esmorzar. Es lliura un treball previ i un treball posterior per treballar a l'aula la consolidació de continguts.