Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

La ruta del travertí: de l'estany a les Estunes


Descripció breu:

Descobrirem una roca viva que es forma a l'estany de Banyoles, el travertí. N'investigarem el procés de formació, n'estudiarem les característiques, hi cercarem fòssils i visitarem el paratge de les Estunes per conèixer les esquerdes del travertí, on viuen les goges.


Lloc o equipament:

L'estany de Banyoles, el laboratori de l'Escola de Natura i el bosc de les Estunes


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

De 5 a 6 h


Preu/alumne original:

11.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Conèixer de prop i d'una manera vivencial un aspecte molt característic de la conca lacustre: el travertí. 2. Comprendre el procés de formació de les roques sedimentàries i més concretament del travertí. 3. Aprofundir en les característiques i propietats del travertí a través de l'observació i les pràctiques de laboratori. 4. Descobrir el procés de formació dels fòssils. 5. Mostrar interès i curiositat per la natura en totes les seves manifestacions i, en concret, també per les roques.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat consta d'una unitat didàctica per al mestre que inclou: objectius didàctics, continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals), activitats prèvies de motivació, de camp i posteriors de síntesi i conclusió. El programa de les activitats de camp consisteix en: 1. Descoberta de l'origen de l'aigua que alimenta el sistema lacustre. 2. El procés de formació del travertí: el conte «En Blauet i la pedra misteriosa» i el joc del travertí. 3. Observació directa de travertí en formació a l'estany. 4. Estudi de la roca amb pràctiques de laboratori. 5. Observació de fòssils i taller de recreació de la formació d'un fòssil. 6. Visita al bosc de les Estunes. La formació de les esquerdes al travertí: mesura i recorregut per l'interior. La llegenda de les goges. 7. Els usos, l'extracció i la manipulació del travertí.


Materials utilitzats:

Maleta pedagògica del travertí, pots, aigua, guixos, coladors, mostres de travertí i d'altres roques (guix i margues), plastilina, animals de plàstic, disfresses de gota, culleres, pedres, safates, lupes, llimona, clorur de bari, cintes mètriques, conte «En Blauet i la pedra misteriosa», projector, simulador de sedimentació, tires de cartolina, guix ràpid, aigua, palanganes, fustes, sorra, làmines de formació de les Estunes, lots, corda mesurada amb pes i làmines del procés d'extracció i manipulació. Quadern de camp i fòssil de guix.


Mecanismes d'avaluació:

Dinàmica final de valoració amb els participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes dels mestres participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes, i incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

El trajecte fins al bosc de les Estunes es pot fer a peu o amb algun mitjà de transport, el cost del qual va a càrrec del centre.