Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu de la Mediterrània, Can Quintana

C/ d'Ullà, 31
Torroella de Montgrí - Baix Empordà
Telèfon: 972755180
Fax: -
educacio@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Connectem amb l'entorn: les caixes de la natura


Descripció breu:

Primer contacte de l'alumnat amb una visió científica del paisatge que ens envolta. L'activitat es desenvolupa per un itinerari tranquil i accessible del Montgrí, on s'hauran col·locat les caixes amb les dinàmiques a realitzar. Es presentarà l'entorn, introduint el vocabulari del treball previ. Es començarà l'itinerari i s'aniran trobant les caixes, en cadascuna de les quals s'introduirà un element de la natura i del paisatge per pensar i comprendre l'entorn. Es motivarà la participació durant tota l'activitat. Hi haurà un espai de cloenda final.


Lloc o equipament:

Vessants del Montgrí


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

Primer contacte de l'alumnat amb una visió científica de la natura: 1. Entendre els diferents elements que la formen: fauna, vegetació, geologia, clima, com a paisatge natural; i agricultura, eines, edificacions, com a paisatge humà. 2. Fomentar el respecte, la preservació i l'estima per l'entorn proper. 3. Motivar l'esperit de descoberta i del joc per comprendre l'entorn i les seves interrelacions.


Descripció de l'activitat:

L'activitat es desenvolupa per un itinerari tranquil del Montgrí, on s'hauran col·locat les caixes amb les dinàmiques a realitzar. Es presentarà l'activitat al grup i se li explicarà la dinàmica i la finalitat: conèixer com és la natura del nostre voltant. Es farà una primera aproximació al paisatge demanant a l'alumnat que descrigui el que veu i també introduint el vocabulari del treball previ. Es motivarà la participació durant tota l'activitat. Es començarà l'itinerari i s'aniran trobant les caixes, en cadascuna de les quals s'introduirà un element de la natura i del paisatge per pensar i comprendre l'entorn: els colors, els sons, les formes, els animals, les fulles i les olors, entre altres. En finalitzar les accions, crearem un espai de cloenda on parlarem de com és el nostre entorn a partir de les percepcions que ha viscut l'alumnat.


Materials utilitzats:

Caixes, peluixos, lona, targetes amb pistes per desxifrar, pots lupa, llençols, dibuixos d'organismes, ventalls, fulloles de colors.


Mecanismes d'avaluació:

Avaluació contínua durant el desenvolupament de l'activitat. Es comptarà també amb un sistema d'avaluació qualitatiu que permetrà obtenir una lectura dels impactes de l'activitat educativa vinculada al patrimoni per millorar el servei. Aquesta avaluació es basarà en l'opinió dels alumnes, els docents i els educadors.


Observacions:

Cal dur roba i calçat còmodes per caminar, aigua i esmorzar. Es lliura un treball previ i un treball posterior per treballar a l'aula la consolidació de continguts. La durada de l'activitat s'adapta al ritme de cada grup.