Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Aula de Natura El Meandre

Pladevall 15bis, Can Busquetics / Bústia 67
Cellera de Ter, la - Selva
Telèfon: 621268944
Fax:

https://www.elmeandre.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

La vida secreta dels ocells


Descripció breu:

Activitat que pretén despertar en els alumnes interès general per la conservació de la natura a través de la descoberta del fascinant món dels ocells. Identificarem els ocells amb l'ajuda de prismàtics, practicarem amb els reclams d'ocells per saber reconèixer els cants d'algunes espècies, reflexionarem respecte als forats perfectes que fan els picots als arbres, disseccionarem un niu per saber quins materials utilitzen els ocells, i jugarem a «Mussols i ratolins» i «Nòmades del vent".


Lloc o equipament:

L'activitat es durà al riu Ter, al tram que transita just a l'est del nucli urbà de la Cellera de Ter


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 h 30 min


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Descobrir el món dels ocells, i, en tractar-se d'un dels grups faunístics més atractius per als humans, despertar en els alumnes interès general per la conservació de la natura («Conèixer per estimar. Estimar per conservar»).
- Descobrir un espai natural amb un alt valor ecològic (protegit com a Xarxa Natura 2000) per aprendre a valorar el nostre entorn.
- Donar a conèixer la importància de conservar els ecosistemes arreu del planeta per garantir la supervivència de les poblacions d'aus migratòries (només per a ESO i batxillerat).


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat consisteix a apropar-nos a l'univers dels ocells, un grup faunístic agraït per observar. 1. Qui ets tu? Amb prismàtics i fitxes, intentarem reconèixer els ocells que anem trobant. Aprendrem com observar-los sense espantar-los. 2. Banda sonora del bosc (CM, CS, 1r ESO). En un indret tranquil estarem en silenci per escoltar els ocells. A continuació farem sonar els reclams mentre anem passant les fitxes dels ocells. 3. Nòmades del vent (2n ESO, etc.). Joc de simulació en què els alumnes fan d'aus migratòries i realitzen els viatges al terreny de joc, amb Europa i Àfrica i els ecosistemes que necessiten. El monitor introdueix impactes en aquests hàbitats que afecten les aus. 4. Toc, toc, toc!!! Al llarg de l'itinerari trobarem forats en alguns arbres. Parlarem de la fascinant vida dels picots. Com poden fer aquells forats sense lesionar-se? Etc. 5. Una casa reciclada (CM, CS). Farem un taller per descobrir quins materials utilitzen els ocells, repartirem nius que hauran de disseccionar.


Materials utilitzats:

Prismàtics, fitxes d'identificació d'ocells, guia de camp d'ocells, reclams d'ocells, retalls de cartró per representar els ecosistemes, nius en desús (de les nostres caixes niu), safates, pinzells, pinces.


Mecanismes d'avaluació:

Aprofitant que l'activitat se centra en els ocells, farem el joc de «Mussols i ratolins» (CM, CS). Es tracta d'un joc molt físic (córrer i atrapar-se) que permet avaluar què han après els alumnes. Els alumnes més grans hauran d'elaborar,  oralment i en grup, la llista de les espècies que hem anat observant o escoltant (nius, plomes...). El monitor verificarà que sigui correcte. També es farà arribar un formulari electrònic al professorat per avaluar l'activitat i proposar millores.


Observacions:

Aquesta activitat es adient per a qualsevol època de l'any, fins i tot a l'hivern, ja que al nostre territori hivernen ocells del centre i el nord d'Europa. L'activitat de disseccionar un niu només la podrem fer un o dos cops al llarg del curs escolar, perquè els nius els obtenim de les onze caixes niu que tenim a la nostra finca, que netegem a la tardor.