Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu de la Mediterrània, Can Quintana

C/ d'Ullà, 31
Torroella de Montgrí - Baix Empordà
Telèfon: 972755180
Fax: -
educacio@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Seguim el rastre! Investiguem els vertebrats


Descripció breu:

Seguirem un itinerari en el qual investigarem quins rastres ens deixen els animals. Buscarem petjades, excrements i altres pistes, i a partir de l'observació ens preguntarem com són, mitjançant el treball en grup. Deduirem a qui pertanyen i descobrirem quins animals viuen al Parc Natural. Començarem amb una presentació dels animals i els rastres que ens poden deixar per esbrinar quins viuen en aquesta zona. En grup seguirem un itinerari on els alumnes hauran d'anar anotant tots els senyals que ens poden determinar l'existència d'un animal.


Lloc o equipament:

Massís del Montgrí.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h 30 min


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Descobriment de l'entorn natural immediat; 2. Plantejament de preguntes a partir de l'observació directa i indirecta del medi i recull de dades; 3. Treball d'investigació en petits grups per potenciar actituds de cooperació i participació; 4. Relació de l'estructura dels éssers vius amb les funcions que realitzen; 5. A partir dels rastres trobats en un sender preparat prèviament, observació, deducció i estudi dels animals que viuen al Montgrí.


Descripció de l'activitat:

Seguirem un itinerari en el qual investigarem quins rastres ens deixen els animals. Buscarem petjades, excrements i altres pistes, i a partir de l'observació ens preguntarem com són, mitjançant el treball en grup. Deduirem a qui pertanyen i descobrirem quins animals viuen al Parc Natural. Començarem amb una presentació dels diferents vertebrats que viuen al territori i dels rastres que ens poden deixar per esbrinar quins viuen en aquesta zona. En grup seguirem un itinerari on els alumnes hauran d'anar anotant tots els senyals que ens poden determinar l'existència d'un animal. A partir de les dades obtingudes parlarem de l'estat de l'entorn proper i de possibles problemàtiques.


Materials utilitzats:

Guia d'espècies de mamífers i dels seus rastres, claus dicotòmiques sobre rastres animals, pots lupa d'observació d'invertebrats, fitxes de camp, adaptades a cada nivell educatiu, per a l'alumnat, i material previ que s'envia al docent per veure a l'aula.


Mecanismes d'avaluació:

Avaluació contínua durant el desenvolupament de l'activitat. Es comptarà també amb un sistema d'avaluació qualitatiu que permetrà obtenir una lectura dels impactes de l'activitat educativa vinculada al patrimoni per millorar el servei. Aquesta avaluació es basarà en l'opinió dels alumnes, els docents i els educadors.


Observacions:

Cal portar calçat còmode per caminar, esmorzar i aigua. Crema solar segons l'època de l'any. Els continguts de la visita estan adaptats a cada nivell educatiu segons el currículum escolar. Es lliura una fitxa de camp.