Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Cooperativa Sèlvans

Camí del Castell s/n
Arbúcies - Selva
Telèfon: 629974698
Fax:

https://selvans.coop/
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descoberta d'un ecosistema forestal a Palau-sacosta (Girona)


Descripció breu:

Els boscos de Palau tenen una gran biodiversitat, però el fet de ser tan a prop de la ciutat fa que corrin el risc de desaparèixer, engolits per l'asfalt. D'aquí ve la necessitat de preservar aquests espais i sensibilitzar les generacions futures per aconseguir que no es tallin. Dedicarem una part del matí a entrar en contacte amb un bosc madur Sèlvans des d'una vessant més vivencial i després identificarem els elements que formen un bosc madur i reconeixerem les relacions que s'estableixen entre ells.


Lloc o equipament:

Bosc urbà del barri de Palau-sacosta


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

Possibilitar la contemplació estètica de la natura i gaudir dels colors, olors i sons com una forma de motivació a l'aproximació i l'observació de la natura. Identificar un ecosistema, les seves característiques i els elements que el componen: animals, plantes, roques i aigua. Despertar la sensibilitat de l'alumnat envers la protecció i conservació del medi. Valorar el respecte en la comunicació de les idees i la tolerància envers les opinions dels companys.


Descripció de l'activitat:

A l'inici de l'itinerari, es fa una aproximació vivencial de reconnexió amb la natura a través dels nostres sentits. A continuació es planteja una descripció i concreció dels elements que formen aquell ecosistema a partir de l'observació i l'exploració activa i el contacte directe, observant característiques morfològiques, fets, situacions i l'estreta relació entre els elements del medi natural. Aquest bosc té una bassa natural on es poden veure, segons l'època de l'any, molts amfibis. És una oportunitat excepcional per practicar l'observació activa i identificar els éssers vius de la bassa. També hi relacionem el marc sociocultural, és a dir l'acció de l'ésser humà com a agent protector i com a depredador de la natura, i ho concretem en la tradicional pela del suro, el carboneig i la tala d'arbres per fer llenya. També utilitzem el joc com a eina educativa o per motivar i desencadenar l'activitat.


Materials utilitzats:

Infografies dissenyades per la nostra entitat. Quadern didàctic adaptat a cada nivell educatiu. Mapa, brúixola, cinta mètrica, termòmetre i guies de fauna.


Mecanismes d'avaluació:

L'activitat d'avaluació es farà en grups de 4 alumnes i consistirà a construir un diorama, una representació física de què vol dir un bosc madur i quins són els elements imprescindibles que l'han de formar. Es faran algunes fotos i si els treballs no es poden presentar als companys aquell dia, la presentació es durà a terme en una activitat posterior a classe.


Observacions:

Cal anar ben calçat, portar roba adequada per a l'estació de l'any. L'alumnat ha de portar llapis i un suport per al quadern, i s'admet l'ús de càmera fotogràfica. No s'agafaran mostres del bosc. S'hi pot accedir amb transport públic.