Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

La Sorellona

c/ Claveria 4
Girona - Gironès
Telèfon: 693728565
Fax: 972183229
info@sorellona.org
www.sorellona.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Bufa! La tramuntana


Descripció breu:

En aquesta activitat els alumnes valoraran els efectes que pot tenir un element com és l'aire en el modelatge del territori i això els permetrà observar de ben a prop quines són les adaptacions que han adquirit algunes espècies vegetals o inclús els canvis morfològics que han patit algunes roques.


Lloc o equipament:

L'activitat es durà a terme a l'aire lliure, recorrent boscos, prats o l'itinerari escollit pel centre educatiu


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

4-6 h


Preu/alumne original:

8.8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.8 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Donar a conèixer l'entorn del centre educatiu o la zona on s'efectua la sortida. - Identificar el vent com un agent modelador del paisatge de l'Empordà. - Diferenciar l'aire del vent i distingir els diferents tipus de vent. - Conèixer les característiques que adopten les plantes del nostre entorn per adaptar-se al vent. - Fomentar el contacte directe de la mainada amb la natura, tot incentivant l'esperit d'investigació. - Desenvolupar la curiositat, l'interès i el respecte per l'entorn natural.


Descripció de l'activitat:

La tramuntana, aquest vent fort i enèrgic tan present a les nostres contrades i que bufa esporàdicament amb tanta intensitat, és un dels factors que ens pot ajudar a interpretar el paisatge actual de l'Empordà. Tanmateix, observant l'entorn veurem que aquest paisatge és la sinergia de diferents factors que han intervingut al llarg del temps, i alguns d'ells es poden incentivar pel vent. Aquesta sessió consisteix en un recorregut per la zona utilitzant la brúixola, resolent endevinalles... el joc de la rosa dels vents, la localització de les espècies vegetals més emblemàtiques que s'han adaptat al vent fort. Tot jugant, els alumnes observaran el paisatge i es conscienciaran dels canvis directes o indirectes que ha ocasionat la tramuntana, entre altres factors. En finalitzar el joc, tots els grups es reuniran en un mateix punt i es posarà en comú tot el que s'ha anat trobant al llarg de l'itinerari que s'hagi preparat.


Materials utilitzats:

La Sorellona aportarà el material tècnic necessari: brúixoles per a cada grup/parella, rosa dels vents DIN A3, prismàtics per a cada grup/parella, guies de flora i fauna per a cada grup/parella. Material que cal que portin els alumnes: aigua, esmorzar/dinar, calçat i roba còmodes, gorra i crema solar, jaqueta per si fa fred.


Mecanismes d'avaluació:

Per tal de poder avaluar bé l'activitat i els educadors al final del taller, el professorat assistent omplirà un petit qüestionari amb observacions per millorar el taller i sobre aspectes en els quals es pot aprofundir. Durant l'activitat el mateix educador valorarà la receptivitat dels participants per millorar (si els detecta) els punts dèbils del taller.


Observacions:

L'activitat proposada està pensada com un itinerari interpretatiu per anar superant les diferents proves de manera conjunta. S'aconsella fer-lo de la manera exposada perquè els alumnes trobin el seu espai de treball i de reflexió pròpia. És recomanable que els docents formin els grups a l'escola tenint en compte la diversitat i afavorint grups heterogenis i la integració de tots els participants. En començar el joc, s'assignaran diferents papers a cada alumne, de manera que l'equip necessitarà tots els alumnes que en formen part perquè pugui funcionar la dinàmica de grup.