Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Emys

Crta. Santa Coloma, km 21
Riudarenes - Selva
Telèfon: 972164957
Fax:
educacio@fundacioemys.org
www.fundacioemys.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

La custòdia entra en joc


Descripció breu:

«La custòdia entra en joc» és una iniciativa de la Fundació Emys i la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN) amb l'objectiu de difondre la custòdia entre el públic més jove, introduint-lo en el món de la gestió i la conservació del territori i apropant-lo a la custòdia mitjançant un joc de rol.


Lloc o equipament:

Centre educatiu o seu de la Fundació Emys (Can Moragues, Riudarenes).


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Difondre la importància de la custòdia com a eina per a la gestió del territori i la conservació dels seus valors naturals, culturals i paisatgístics; 2. Reflexionar sobre el canvi d'usos del sòl, l'ordenació del territori i la relació amb el medi ambient; 3. Conèixer les possibilitats de gestió dels espais amb interès natural o patrimonial; 4. Comprendre que el manteniment dels ecosistemes és clau per a la conservació de les espècies.


Descripció de l'activitat:

A partir d'una introducció del concepte de custòdia, els jugadors han de prendre part en un joc de rol en què els personatges estan involucrats en una problemàtica relacionada amb la conservació de l'hàbitat d'una espècie en regressió: l'esparver cendrós, una au rapinyaire. Introducció: 1. Presentació de l'activitat i del monitor/a; 2. Introducció a la custòdia del territori i als acords de custòdia; 3. Exemples de custòdia del territori; 4. Juguem al joc «La custòdia entra en joc». Punt de partida: història i preguntes, explicació del funcionament del joc de rol, relació dels personatges d'acord amb el seu rol, discussió de les preguntes i proposta de solucions, discussió de les preguntes en el grup classe i proposta de solucions, proposta de solucions consensuades i puntuació; 5. Tancament de l'activitat.


Materials utilitzats:

Presentació per introduir l'alumnat en el concepte de custòdia del territori, fitxa model de l'activitat conceptual i set fotocòpies per a cada personatge, set fitxes plastificades dels personatges, set targetes identificadores del / de la portaveu de cada grup, set faristols identificadors dels grups, un obsequi per al grup, bolis, llapis i fotocòpies dels acords/aliances.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta en format digital per al professorat, en la qual es revisen la durada, l'organització, els materials de suport, el contingut, les dinàmiques, l'educador/a, etc., de l'activitat. Un cop es fa el retorn, es guarda amb el resum de l'activitat elaborat per l'educador/a que ha dirigit la sessió. D'aquesta manera, podem anar millorant i polint els tallers.


Observacions:

Fer l'activitat a Can Moragues (Riudarenes), seu de la Fundació Emys, com a finca en custòdia, pot ser un exemple sobre el terreny de gestió, conservació i funcionament. Al final del joc de rol hi ha un detall per al grup. L'activitat es pot dur a terme al centre educatiu o a qualsevol altre espai. Es pot dinar a la mateixa finca de Can Moragues, on disposem de diferents espais i de lavabos.