Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

En Blauet, l'amic de les llacunes


Descripció breu:

En Blauet ens convida a visitar les llacunes recuperades vora l'estany i a conèixer-ne els habitants, entre els quals hi ha en Camallarga. A través de l'observació i del joc descobrirem per què alguns animals necessiten els aiguamolls i les llacunes per poder viure.


Lloc o equipament:

L'estany de Banyoles i les llacunes de Can Morgat


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3-4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Aprofundir en la descoberta de l'estany de Banyoles i més concretament del sistema de llacunes de la riba nord-oest. - Apreciar els problemes que pateix la natura i comprendre la relació amb determinades actituds i activitats humanes. - Reconèixer els animals que poden viure a l'estany i a les llacunes.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat consta d'una unitat didàctica per al mestre que inclou: objectius didàctics, continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals), activitats prèvies d'ambientació i motivació, activitats de camp i activitats posteriors de síntesi i conclusió. El programa de les activitats de camp consisteix en: - Visita a les llacunes de Can Morgat: Margarit, Aulina i Artiga i/o del Pla de les Cigonyes. - Observació directa amb prismàtics dels éssers vius que habiten a les llacunes. - Qui es menja qui: dinàmica sobre les relacions d'alimentació que s'estableixen entre els habitants de les llacunes. - Joc «Ocells internacionals» per conèixer la migració que fan alguns dels ocells que fan parada a les llacunes. - Els ocells limícoles, similituds i diferències amb altres ocells que trobem a l'estany.


Materials utilitzats:

- Material de camp: làmines del procés de recuperació de les llacunes, làmines del conte «En Blauet i el retorn dels aiguamolls», binocles, targetes d'animals, titella d'en Blauet, reproduccions desmuntables en cartró pedra d'alguns ocells representatius, joc «Ocells internacionals», material de les cigonyes. - Material per a l'alumne: quadern de treball i diploma del Consorci de l'Estany.


Mecanismes d'avaluació:

Qüestionari de revisió, valoracions i propostes dels mestres participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes, i incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

Es recomana que els alumnes que en tinguin portin prismàtics. S'aconsella que es vagi vestit amb roba i calçat còmode i discret.