Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

TERREGADA. Maite Domènech Llansola

Camp de l'Arbre, 4
Armentera, l' - Alt Empordà
Telèfon: 666435350
Fax:

www.terregada.net
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Acosta't a un mar de vida


Descripció breu:

La biodiversitat present en els ecosistemes marins és molt alta, però l'activitat humana n'ha perjudicat l'estat de conservació en gran mesura. Dedicarem tot el dia a conèixer les espècies presents i les múltiples interaccions que s'hi donen, tot treballant en petits grups d'investigació. La tarda la dedicarem a analitzar les dades preses i a intentar conèixer en quin estat es troben els ecosistemes, quines són les relacions entre les diverses espècies i quina n'és la problemàtica.


Lloc o equipament:

En el cas de les escoles dins de l'àmbit biogeogràfic, l'activitat es durà a terme a la platja rocosa més propera a l'escola per poder desplaçar-se a peu. Per a la resta d'escoles, l'espai de referència serà la península del cap Ras.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

4-5 h


Preu/alumne original:

10 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Conèixer un ecosistema litoral marí. - Analitzar la morfologia de les platges i el seu equilibri. - Introduir conceptes de canvi climàtic en el medi marí. - Analitzar les causes i l'impacte de les activitats humanes en el medi litoral. - Analitzar l'ecosistema marí tot identificant el paper de cadascun dels elements que el configuren (vegetal i animal) així com les relacions que s'estableixen.


Descripció de l'activitat:

Dedicarem tot un dia a investigar l'estat de conservació i la biodiversitat d'un tram de platja. Per fer-ho, treballarem en petits grups, distribuïts al llarg de l'espai, tot recopilant dades i analitzant-les. Durant el matí coneixerem l'estat de conservació de l'entorn terrestre, així com la seva problemàtica. Posteriorment aprendrem a distingir els grans grups d'animals i algues de mar. En veurem l'abundància i les relacions que tenen. Cada grup treballarà dins un petit espai delimitat i repetirem l'operació en una zona propera amb diferents condicionants ambientals. Analitzarem les dades recollides i les posarem en comú, tot intentant treure'n conclusions, tant sobre les relacions existents entre espècies com sobre les problemàtiques de les zones litorals.


Materials utilitzats:

- Quadern de camp i fitxa de treball. - Salabrets, aquaris i safates per a cada grup. - Guies de fauna marina, ocells i algues, així com làmines concretes elaborades per a l'activitat. - Lupes i binocles.


Mecanismes d'avaluació:

El mecanisme d'avaluació es divideix en dos: 1. L'educador durà a terme una avaluació interna de l'activitat mitjançant una fitxa d'indicadors. Abans d'acabar l'activitat, es farà una breu avaluació en grup per saber com s'ha desenvolupat. L'objectiu és modificar, si cal, l'activitat per tal d'ajustar-la als objectius definits. 2. Els mestres responsables del grup hauran d'emplenar un qüestionari per avaluar l'activitat i proposar millores.


Observacions:

Cal portar calçat apte per a l'aigua i per caminar. També és recomanable portar roba de recanvi.