Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Emys

Crta. Santa Coloma, km 21
Riudarenes - Selva
Telèfon: 972164957
Fax:
educacio@fundacioemys.org
www.fundacioemys.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El naixement de l'Onyar, sota el volcà de la Crosa


Descripció breu:

L'activitat comença amb l'observació del que queda del cràter del volcà de la Crosa. A partir d'aquí, els alumnes aprendran que els oficis, les tradicions i les infraestructures sorgeixen a partir del tipus de territori i de relleu, i dels recursos naturals de la zona (aigua, camps, bosc), i que alguns encara perduren i d'altres s'han perdut o han canviat. Per exemple, a partir d'un cistell, l'alumne/a ha de descobrir la seva relació amb els recursos naturals i el tipus de territori, dins l'espai de les fonts de Salitja.


Lloc o equipament:

Salitja (zona de les fonts).


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h i 30 min


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Reconèixer la importància del volcà de la Crosa com un espai geològic estratègic; 2. Conèixer l'entorn de les fonts de Salitja i els seus orígens; 3. Distingir els diferents usos de l'aigua i la importància del bosc de ribera; 4. Aprendre els diferents recursos que els ofereix l'entorn natural (vímet, fusta, hortalisses, cereals...); 5. Redescobrir els oficis tradicionals vinculats amb l'entorn; 6. Comprendre el concepte de biodiversitat a través del coneixement i l'exploració en zones humides; 7. Practicar mètodes d'observació i estudi dels éssers vius.


Descripció de l'activitat:

L'estructura de l'activitat és la següent: 1. Presentació dels educadors; 2. Entrega del llibret i descoberta dels oficis; 3. Descoberta de l'entorn natural a partir de la identificació de la planta amb la qual es fa el cistell; 4. Tasca de mostreig i observació de l'aigua, ja que hi té un paper clau; 5. Visita del molí i treball dels altres usos que pot tenir l'aigua i la seva relació amb els oficis; 6. Relació de l'entorn de Salitja amb l'inici del riu i l'orografia de la zona (mina d'aigua, volcà...); 7. Repàs i cloenda de l'activitat tot tornant al cistell i tot els que ens ha permès aprendre. Activitat adaptada als diferents nivells educatius.


Materials utilitzats:

Cistell, llibret de treball, llapis, gomes, guies de camp d'arbres i de macroinvertebrats, lupes, safates, salabres, coladors i fustes de suport.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta en format digital per al professorat, en la qual es revisen la durada, l'organització, els materials de suport, el contingut, les dinàmiques, l'educador/a, etc., de l'activitat. Un cop es fa el retorn, es guarda amb el resum de l'activitat elaborat per l'educador/a que ha dirigit la sessió. D'aquesta manera, podem anar millorant i polint els tallers.


Observacions:

Cal dur calçat i roba còmodes, així com roba d'abric segons l'estació de l'any i el lloc on es desenvolupa l'activitat. L'activitat segueix una ruta circular.