Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny

Carrer la Fageda s/n
Preses, les - Garrotxa
Telèfon: 972693485
Fax:
marboleny@marboleny.cat
www.marboleny.cat
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Esballa. Projecte «Corranda»


Descripció breu:

El projecte «Corranda» és la proposta educativa de difusió de la música i la dansa d'arrel tradicional a les escoles garrotxines del Grup de Recerca Folklòrica de la Garrotxa i de l'Esbart Marboleny de les Preses. «Esballa» és la branca del projecte que proposa als alumnes de cicle inicial i mitjà quatre sessions per aprendre algunes danses d'arrel tradicional representatives de la cultura popular, com són el bedriol de la Garrotxa, el ball de capgrossos de les Planes d'Hostoles, la bolangera de Maià de Montcal o la masovera, entre d'altres.


Lloc o equipament:

Al centre educatiu del sol·licitant


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Àmbit geogràfic on s'ofereix l'activiat:

Alt Empordà: No

Baix Empordà: No

Garrotxa: Si

Gironès: No

Pla de l'Estany: Si

Ripollès: Si

La Selva: No


Preu/alumne per sessió original:

2.5 €

Número de sessions:

4

Preu/alumne amb subvenció aplicada per a la totalitat de sessions

3 €

Objectius:

Difondre la dansa tradicional catalana entre els infants i els joves, animar-los perquè hi participin tot promovent que facin seves les danses, les coneguin, les reconeguin i les puguin arribar a ballar en el seu temps de lleure. Recuperar la dansa com un element clau cultural i de cohesió social. En resum, els objectius d'aquest projecte són fomentar nous públics, l'associacionisme, la participació, la cohesió social i la cultura.


Descripció de l'activitat:

El projecte «Corranda» el porta a terme Pep Garcia i Miràngels, músic, mestre de dansa tradicional i mestre de música a educació infantil i primària. És membre del Grup de Recerca Folklòrica de la Garrotxa, de l'Esbart Marboleny i de l'Associació de Recerca Etnomusicològica. Àmbits educatius d'Esballa: artístic (música i dansa), educació física i coneixement del medi. Destinataris: alumnes d'educació infantil i primària. Durada: 4 sessions de 50 minuts al llarg del curs escolar en cada grup classe (una sessió trimestral). Sessió 1 (1r trimestre): aprenentatge d'una dansa tradicional; sessió 2 (2n trimestre): aprenentatge d'una dansa tradicional; sessió 3 (2n trimestre): aprenentatge d'una dansa tradicional; sessió 4 (3r trimestre): repàs de les danses treballades i preparació de la trobada de cloenda interescolar. Cloenda (3r trimestre): trobada interescolar del projecte «Corranda»: Esballa/Escanta - maig de 2021 (opcional).


Materials utilitzats:

Els continguts que es treballaran s'adaptaran a l'edat dels alumnes que hi participin i al ritme d'aprenentage de cada grup.


Mecanismes d'avaluació:

El mecanisme d'avaluació anirà més enllà de l'aprenentatge de les danses: s'hi tindran en compte aspectes com el treball en grup i en equip, que implica l'activitat de dansa tradicional i el fet que els infants s'ho passin bé en aquest tipus d'activitat artística. La cloenda consistirà en una trobada de totes les escoles que hagin participat en el projecte. Un cop acabat el projecte, cada escola farà una valoració de l'experiència i una reunió que servirà per establir mecanismes correctors.


Observacions:

La quantitat mínima per poder contractar el taller són 30 euros/hora.