Quaderns de la Selva, 30

Any de publicació
2018
Número pàgines
261
ISBN
ISSN: 1130-1708 (Q.Selva, 30)

-Llinda

-Reflexions a partir dels trenta números de Quaderns de la Selva

 (Josep Santesmases)

-Quaderns de la Selva, una revista comarcal amb projecció

 (M. Carme Jiménez, Mercè Roca)

-El catàleg en línia del Centre d'Estudis Selvatans (Joaquim Puigdemont)


-Estudis

-Aproximació a dos cognoms selvatans: Ruhí i Ballell (Enric Ribes)

-Sant Grau d'Ardenya (Tossa). Aproximació a la seva fundació llegendària i a

 la fonamentació històrica (Joan Mundet)

-El conjunt Burés (la Cellera de Ter-Anglès). Un "rosari" d'edificis vinculats a

 l'ús de l'aigua del Ter (Caterina Anastasia)


-Notes i aportacions

-Jacint Buhils Aymerich (1836-1912), pagès i negociant de Gaserans, i el seu

 llibre de notes (Vicenç Buhils, Jaume Fugarolas)

-Un tresor presumptament amagat el 1873 al veïnat de la Granota (Sils)

 (Narcís Gascons)

-El claretià P. Joan Sidera Plana (la Cellera de Ter, 1918 - Barcelona, 2018),

 investigador incansable sobre el P. Claret (P. Jaume Sidera)

-El projecte Fonts del Montseny. Gent Arbúcies, gent d'astúcies... i de fonts

 (Òscar Farrerons, Adrià Corella)


-Crònica

-Any Doctor Codina a la Cellera de Ter. Als 150 anys de naixement del botànic

 i micòleg Joaquim Codina Vinyes (1867-1934)

-El treball de recerca de Batxillerat (TdR). Reflexions i exemples

 (Tavi Casellas)

-Les Mostres de Treballs de Recerca de Batxillerat de la comarca de la Selva,

 2018 (Elvis Mallorquí)


-Ressenyes i bibliografia comarcal

-Informacions del Centre