ELS INVENTARIS POST-MORTEM. Una font per a la història econòmica i social

Any de publicació
2018
Número pàgines
182
ISBN
978-84-9984-453-4

-Introducció (Belén Moreno Claverías)


-Lo dret de l'inventari ben fet. El context normatiu dels inventaris valencians i

 les seues implicacions per a la història del consum a l'Edat Mitjana

 (Luis Almenar Fernández)


-Els inventaris post mortem catalans a l'època moderna: característiques,

 punts forts i punts febles (Belén Moreno Claverías)


-Els inventaris de la gent humil: els treballadors de la regió de Girona al segle

 XVIII (Rosa Congost, Rosa Ros)


-Reflexiones sobre la contribución de los inventarios post mortem castellanos

 a la Historia Económica en la Edad Moderna (Fernando Ramos-Palencia)


-Los inventarios post mortem en la Valencia moderna. Cambios en la praxis

 notarial y posibilidades de estudio (Daniel Muñoz Navarro)


-Els inventaris post mortem, eines per mesurar el nivell de vida. La vila de

 Meaux i el seu entorn rural, van conèixer una revolució del consum i/o una

 revolució industriosa en el transcurs dels segles XVII i XVIII? (Gérard Béaur)


-Biografia