-Introducció - situació

 

-El Medi Natural

1. La història geològica i el relleu (M. Llongarriu, J. Nebot)

2. Les erupcions volcàniques (M. Llongarriu, J. Nebot)

3. El risc geològic: volcans i terratrèmols (M. Llongarriu, J. Nebot)

4. Temperatures, vents i precipitacions (J. Fernandez)

5. El clima (M. Llongarriu, J. Nebot)

6. La xarxa hidrogràfica (A. Ribas, D. Rosset)

7. Vegetació i fauna (M. Llongarriu, J. Nebot)

8. Influència del vulcanisme (M. Llongarriu, J. Nebot)

9. La zona volcànica, espai protegit (M. Castañer, O. Gutiérrez)


-La divisió administrativa del territori

10. Les divisions administrativas (M. Castañer, O. Gutiérrez)

11. La divisió comarcal de 1936 i de 1987 (M. Castañer, O. Gutiérrez)

12. La divisió municipal (M. Castañer, O. Gutiérrez)

13. La Mancomunitat Intermunicipal de la Garrotxa (M. Castañer,

 O. Gutiérrez)

 

-La població i el poblament

14. L'evolució de la població (C. Freixa)

15. El moviment natural (C. Freixa)

16. El moviment migratori (C. Freixa)

17. La població segons sexe i edat (C. Freixa)

18. La població segons l'activitat econòmica (C. Freixa)

19. La població segons l'activitat econòmica (C. Freixa)

20. La població segons el comportament electoral (C. Camps)

 

-L'agricultura i la ramaderia

20. La terra (M. Castañer, O. Gutiérrez)

21. La població pagesa (M. Castañer, O. Gutiérrez)

22. L'agricultura i la ramaderia (M. Castañer, O. Gutiérrez)

23. L'aprofitament del bosc (M. Castañer, O. Gutiérrez)


-La indústria

24. Els orígens de la indústria (C. Freixa)

25. L'evolució industrial al segle XX (C. Freixa)

26. Els sectors industrials tradicionals (C. Freixa)

27. L'estructura i la localització industrial (C. Freixa)


-El turisme

28. El turisme, una alternativa econòmica (M. Castañer, O. Gutiérrez)


-Olot, centre de serveis i equipaments col·lectius

29. El comerç (C. Sanz)

30. L'ensenyament (A. Juàrez)

31. L'assistència social (M. Camps)


-Les comunicacions

32. Les comunicacions i els transports (C. Sanz)


-Estructura urbana i planejament

33. Evolució de l'estructura urbana d'Olot (M. Castañer, O. Gutiérrez)

34. Evolució del planejament (M. Castañer, O. Gutiérrez)


-Olot, ciutat atractora

35. Olot, centre d'un mercat laboral (M. Castañer, O. Gutiérrez)

36. Olot en la Xarxa de Ciutats de Catalunya (M. Castañer, O. Gutiérrez)

 

-Bibliografia