L'època medieval

Any de publicació
1996
Número pàgines
99
ISBN
84-8067-059-2

-Presentació

-Situació

-Cronologia

 

1. La recerca del passat medieval

2. Un origen imprecís

3. Un poblament disseminat

4. Sota el poder senyorial

5. La fundació de la vila

6. Les muralles

7. Vilatans i forans

8. L'atracció de pobladors

9. Els oficials de l'abat

10. Els primers plets

11. El mercat

12. La notaria

13. Les fires

14. Els molins

15. Les esglésies

16. L'hospital

17. L'Almoina del Pa Comú

18. L'evolució demogràfica

19. Les universitats

20. Una jurisdicció disputada

21. La cort del veguer

22. El govern consular

23. Els oficials del Consell

24. Les finances comunals

25. Una vila d'artesans

26. Els jueus olotins

27. L'evolució de la draperia

28. Poques manifestacions artístiques

29. La condició dels pagesos

30. Clergues i beneficis

31. La noblesa local

32. Els terratrèmols

33. La reconstrucció

34. La guerra civil

35. La fi d'un període

 

-Bibliografia

-Procedència de les il·lustracions i agraïments