El comtat de Besalú en el context català i europeu (Quaderns de les Assemblees d'Estudis núm.1)

Any de publicació
2018
Número pàgines
191
ISBN
ISSN: 2604-210X

-Introducció

-Els documents de Besalú a l'Arxiu Comtal de Barcelona i els misteris del

 darrer comte de Besalú (segles XI-XII). Josep M. Salrach

-Les fronteres en els comtats catalans i a Europa pels volts de l'any 1100.

 Enric Dolset

-Aproximació a la petita noblesa dels segles X al XII. Jaume Vilaginés

-Comunitats pageses del comtat de Besalú (segles XII-XIII). Lluís To Figueras

-Les sitges de l'era d'en Xiua: un exemple de l'alimentació en la Besalú

 medieval. Joan Frigola, Anna Madroñal, Alejandro Valenzuela

-Artistes, models o obres? Els capitells romànics de Santa Maria de

 Camprodon i la transferència artística dels tallers rossellonesos.

 Carles Sánchez Márquez

-El Sant Sepulcre de Palera. Un lloc de pelegrinatge al comtat de Besalú.

 Laura Bartolomé Roviras

-El comte Miró Bonfill i l'arribada de les relíquies al monestir de Sant Pere de

 Besalú. Lourdes de Sanjosé i Llongueras

-L'Aubert (la vall d'en Bas, la Garrotxa) (segles VI-X dC): un assentament

 rural en els orígens del Comitatus Bisuldunense. Cristian Folch Iglesias,

 Jordi Gibert Rebull

-Parròquies i delmes al comtat de Besalú (segles IX-XIV): elements per a una

 redefinició del feudalisme català. Elvis Mallorquí

-Els monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de Ripoll a

 principis del segle XII. Joan Ferrer

-El casament de Bernat III de Besalú: lluita fraticida i annexió territorial

 entorn del 1111. Martí Aurell