L'Escola d'Arts i Oficis de Banyoles. Una visió comparativa en el context de les escoles gironines

Any de publicació
2016
Número pàgines
207
ISBN
978-84-87257-34-6

-L'ÚS D'UN BON LLEGAT (Miquel Noguer i Planas)

-PRÒLEG (Joan Sala Plana)

 

-IDENTITAT I TRETS COMUNS DE LES ESCOLES D'ARTS I OFICIS DE

 CATALUNYA

-Escoles d'arts i oficis de Catalunya

-El referent de les escoles de Barcelona

-Escoles d'arts i oficis com a catàlisi dels moviments artístics i docents

 europeus

-Tensions polítiques motivades pels governs autonòmics i espanyol

-Doble formació: l'artística i la tècnica

-Diversos patrocinis de les escoles d'Arts i Oficis

-La influència de l'anomenat pla Vayreda

-El punt àlgid: l'Escola Superior de Paisatge de Catalunya

-Formació femenina i masculina diferenciada

-Les escoles es transformen i canvien de nom

-Estudis encara no reglats

-L'Escola de Banyoles en relació amb la resta d'escoles gironines

 

-ORÍGENS D'UNA FORMACIÓ ARTÍSTICA I TÈCNICA

-Catalunya i els inicis de la transformació del sistema dels gremis

-El pintor Viladomat i el naixement de les acadèmies

-L'edifici de la Llotja

-Ensenyaments públics: l'Escola Gratuïta de Disseny

 

-BARCELONA COM A CENTRE DE DIFUSIÓ SOCIOCULTURAL

-Institucions vinculades a la cultura i l'educació

-Escoles barcelonines

 

-ESCOLES D'ARTS I OFICIS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA

-Escoles a les comarques gironines

-L'Escola d'Arts i Oficis a la ciutat de Girona

-Les escoles menors de belles arts del Baix Empordà

-Les escoles d'art d'Olot

-L'Escola Menor de Belles Arts i l'Escola Municipal de Dibuix de Figueres

-L'Escola Menor de Belles Arts de Puigcerdà

-L'Escola Menor d'Arts i Oficis de Ripoll

-L'Escola Menor de Belles Arts de Llagostera

-Les escoles de nova creació municipal: Sant Joan les Fonts i Salt

 

-L'ESCOLA DE BANYOLES I EL SUPORT CIUTADÀ

-Els antecedents

-Una incipient cultura banyolina

-La creació de l'Escola d'Arts i Oficis de Banyoles

-Francesc Figueres, un director de consens

-L'actual memòria documental de l'Escola de Banyoles

 

-BENEFICIS I APORTACIONS DE L'ESCOLA D'ARTS I OFICIS DE

 BANYOLES

-Els inicis i les etapes posteriors

-El funcionament

-Òrgans de govern

-L'economia escolar

-Pla d'estudis, programes, metodologia i suports docents

-El dibuix i com s'havia d'ensenyar: un element de polèmica i consideració

 general

 

-EL TESTIMONI HUMÀ DE L'ESCOLA D'ARTS I OFICIS DE BANYOLES

-L'especialització del professorat

-Els professors de dibuix: el dibuix artístic i el dibuix lineal

-Diversitat de l'alumnat

 

-MÉS ENLLÀ DE LES CLASSES

-Les sortides culturals

-Les exposicions dels treballs i altres activitats paral·leles

-Les publicacions

-Les relacions amb les altres escoles

-La implantació de l'escola de formació professional a Banyoles

 

-L'APRENENTATGE DEL DIBUIX COM A CONCLUSIÓ

-RELACIÓ D'ALUMNES DE L'ESCOLA D'ARTS I OFICIS DE BANYOLES

-BIBLIOGRAFIA

-AGRAÏMENTS