Quaderns de la Selva, 28

Any de publicació
2016
Número pàgines
291
ISBN
ISSN: 1130-1708 (Q.Selva, 28)

-Llinda

-Patrimoni arquitectònic indià a Tossa. Mites i realitats (D. Moré)

 

-Estudis

-Noves hipòtesis sobre l'origen, els límits i les advocacions de la parròquia de

 Caldes (M. Martínez)

-La Federació Agrícola Catalana-Balear i el congrés agrícola de Santa Coloma

 de Farners (1916) (J. Planas)

-Transformacions socioeconòmiques a l'àrea de santa Coloma de Farners (la

 Selva). Una aproximació a partir dels capítols matrimonials (1750-1805)

 (J. Mas)

-El camí ral de Girona a Amer (R. Teixidor)

 

-Notes i aportacions

-Santa Crisitna i Lloret de Mar a l'alta edat mitjana (J. Llinàs)

-Sant Bonós i sant Maximià, màrtirs antioquens del segle IV convertits en

 blanencs el segle XVII (À. Rodríguez)

-Salvador Daniel Augeroles (Hostalric, 1787 - París, ca 1850), organista,

 militar i pedagog musical a França. Noves dades per a una biografia

 (M. Daniel)

-Les escoles d'ensenyament primari a Arbúcies i els seus mestres (J. Pujadas)

-"Les Encantàries de Blanes", un poema festiu atribuït a Joaquim Ruyra

 (P. Vila)

-Notes de guerra i retorn  (1939) del tossenc Francesc Gelmà Gotarra

 (1912-1996) (M. Mundet, P. Mundet)

 

-Crònica

-La recerca a la Selva: una soca que s'enfila des de les arrels (E. Ribes)

-Les Mostres de Treballs de Recerca de Batxillerat de la comarca de la Selva,

 2016 (E. Mallorquí)

 

-Ressenyes i bibliografia comarcal

-Informacions del Centre