Pere Alsius i Torrent (1839-1915). Un farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica

Any de publicació
2016
Número pàgines
244
ISBN
978-84-617-5371-0

-Presentació

-Introducció

-Ciència acadèmica i ciència extraacadèmica a la Catalunya de la Renaixença

 (J.M. Camarasa)

-Microhistòria de la farmàcia catalana en el pas del segle XIX al XX a través

 d'un llibre de conductes (J.M. Puigvert)

-Pere Alsius en el context social i polític de la vila de Banyoles en el pas del

 segle XIX al XX (J. Grabuleda)

-Pere Alsius i la geologia de la comarca de Banyoles (E. Aragonès)

-Pere Alsius, la paleontologia i l'evolució (J. Agustí, J. Maroto)

-Pere Alsius i els primers passos de la prehistòria paleolítica a Catalunya

 (N. Soler)

-Pere Alsius, historiador de l'edat mitjana (Ll. To)

-Pere Alsius en el context de la historiografia moderna i contemporània de

 Catalunya (J. Bohigas)

-L'obra folklòrica de Pere Alsius i Torrent (À. Vergés)

-Parecidas diferencias. El cultivo de la historia natural en Cataluña y España

 en el periodo de entresiglos (S. Casado)

-APÈNDIX

-Notes per afegir a la biografia de Pere Alsius (E. Aragonès)

-Bibliografia de Pere Alsius i Torrent (J.A. Abellan)