TANCAR LA TERRA. Pràctiques de propietat i dinàmiques socials (Catalunya, 1850-1910)

Any de publicació
2016
Número pàgines
322
ISBN
978-84-9984-349-0

-Abreviatures

-Introducció. Tancaments de finques: un estat de la qüestió

 

1. Orígens i generalitats dels anuncis d'acotaments i vedats en els butlletins

    oficials

2. Categories socials i professionals en l'individualisme agrari de la segona

    meitat del segle XIX

3. Acotaments, fites, vedats i tancaments físics

4. Pràctiques, hàbits, costums i contravencions

5. Camins i carrerades: entre el dret d'ús i la privatització

6. Vigilància, repressió i guarderia rural

7. Cacera i drets de propietat, conflictes i dinàmiques socials

 

-Conclusions. La complexa construcció històrica dels drets de propietat