LA LLUITA PER LA TERRA. Solidaritats pageses i conflictivitat rural a la regió de Girona (1931-1936)

Any de publicació
2015
Número pàgines
388
ISBN
978-84-9984-303-2

-Abreviatures

 

1. Presentació

2. La negociació del problema

3. Els precedents associatius

4. La nova sociabilitat

5. L'aflorament de la tensió

6. L'articulació d'un sindicat regional

7. El replegament dels propietaris

8. La politització dels pagesos

9. Una radiografia de la conflictivitat

10. El pols de la Llei de contractes de conreu

11. La revolta dels pagesos

12. Les tornes canvien

 

-Bibliografia

 

-Apèndix