La premsa a Banyoles

Any de publicació
2015
Número pàgines
255
ISBN
978-84-87257-33-9

-UNS CENT TRENTA ANYS DE PREMSA BANYOLINA (Miquel Noguer i Planas)

 

-PRÒLEG (Jaume Boix)

 

-INTRODUCCIÓ

 

-EL SEGLE XIX

-La Banyoles de final del segle XIX

-Les publicacions periòdiques del segle XIX a Banyoles

-Corresponsals de premsa a Banyoles

-Fitxes de les publicacions d'aquest període

 

-LES PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX (1900-1931)

-La Banyoles de 1900 a 1930

-Les publicacions periòdiques de 1900 a 1930 a Banyoles

-Publicacions de caràcter conservador

-Publicacions de caràcter progressista

-Publicacions diverses

-Altres

-Corresponsals a Banyoles

-Fitxes de les publicacions d'aquest període

 

-LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA

-Banyoles a la dècada de 1930

-Les publicacions periòdiques de la dècada de 1930 a Banyoles

-Publicacions de dretes

-Publicacions d'esquerres

-Publicacions sardanistes

-En temps de guerra

-Corresponsals a Banyoles

-Fitxes de les publicacions d'aquest període

 

-LA DICTADURA FRANQUISTA

-La Banyoles de la dictadura franquista

-Les publicacions periòdiques durant la dictadura franquista a Banyoles

-Publicacions d'informació general

-Publicacions religioses

-Publicacions d'entitats

-Publicacions esportives

-Premsa escolar

-Altres publicacions

-La presència de Banyoles a la premsa forana

-Programes de festes

-Fitxes de les publicacions d'aquest període

 

-ELS NOUS AIRES DE LLIBERTAT (1975-1984)

-La transició democràtica a Banyoles

-Els nous aires de llibertat arriben a la premsa

-Publicacions d'informació general

-Publicacions polítiques

-Premsa institucional

-Publicacions d'entitats

-Publicacions esportives

-Publicacions escolars

-Fanzines

-Programes de festa

-Fitxes de les publicacions d'aquest període

 

-UN COP D'ULL A LA SITUACIÓ ACTUAL

-Les publicacions avui dia

-Publicacions d'informació general

-Les publicacions polítiques

-Premsa institucional

-Publicacions d'entitats

-Revistes escolars

-Premsa gratuïta

-Fanzines

-Altres

 

-BIBLIOGRAFIA I FONTS DOCUMENTALS

 

-ÍNDEX ONOMÀSTIC

 

-ÍNDEX DE PUBLICACIONS