-Us presentem l'aigua

-Què és l'aigua?

-El cicle de l'aigua

-El medi físic de Palafrugell i l'aigua

 

-El patrimoni palafrugellenc vinculat a l'aigua

-Elements naturals i primers aprofitaments

-Agricultura i ús de l'aigua

-Del subsòl als dipòsits

-Oficis, industrialització i turisme

 

-Calaix de sastre

-El registre de dades

-L'aigua, de recurs a perill

-La màgia de l'aigua i les llegendes

-Noms passats per aigua

-Clar i palafrugellenc