Quaderns de la Selva, 26

Any de publicació
2014
Número pàgines
213
ISBN
ISSN: 1130-1708 (Q.Selva, 26)

LLINDA

-Vicenç Esteban Darder (Calonge, 1930 - Tossa, 2014) (David Moré Aguirre)

 

ESTUDIS

-Aproximació als motius familiars en la toponímia de Maçanet de la Selva. Una

 classificació tipològica (Enric Ribes i Marí)

-Els masos de la parròquia de Sant Dalmai a partir del capbreu de l'Almoina

 de 1336 (Ricard Teixidor Palau)

-El ferrocarril a la Selva, història d'una frustració (Xavier Martí i Ylla)

-Els jocs florals a la Selva en el marc de la seva expansió territorial. Els jocs

 de Santa Coloma de 1904 (Narcís Figueras Capdevila)

-El Camí Vell de Tossa a Santa Coloma. Canvis de recorregut del camí del

 Pelegrí de Tossa (Marc Martínez i Comas)

 

NOTES I APORTACIONS

-La premsa blanenca entre 1868 i 1970: creació i filiació (Josep Bota-Gibert)

-La Premsa a Lloret de Mar (1885-2014) (Joan Domènech i Moner)

-Una versió literària del "Viatge a l'infern de Pere Porter" signada per

 l'escriptor mallorquí Llorenç Riber (Pep Vila)

 

RESSENYES I BIBLIOGRAFIA COMARCAL

 

INFORMACIONS DEL CENTRE