Besalú al segle XVII: Vila reial i cap de sotsvegueria

Any de publicació
2014
Número pàgines
166
ISBN
978-84-617-2341-6

-Introducció

-Relació Catalunya - Espanya

-Besalú en l'estructura política de Catalunya

-Catalunya una societat estamental

-El bandolerisme

-Les eleccions a la Universitat de Besalú

-El Priorat de Santa Maria, una peça cobejada

-Un caçador de bruixes

-La Pia Almoina: primer període

-Les donzelles pobres

-Relacions de Catalunya amb Espanya entre 1620 i 1640

-La col·laboració de Besalú a l'economia reial

-El problema dels allotjaments

-Cap a la Guerra dels Segadors

-La Guerra dels Segadors

-Besalú en vigílies de la Guerra dels Segadors

-Besalú durant la Guerra dels Segadors

-Les monedes de Besalú durant la Guerra dels Segadors

-Francesc Climent, un abat filipista

-La pesta a Besalú

-La família Colomer-Cruïlles

-La Pia Almoina: segon període

-La música a Besalú

-Frau fiscal

-Els censals de Sant Vicenç

-Les cofraries

-La vida religiosa a Besalú

-Les finances municipals l'any 1699

-De la Pau dels Pirineus a finals de segle

-Abat de Sant Pere i President de la Generalitat

-Besalú, sotsvegueria i ardiaconat

-Epíleg