-ELS DE LA VILA I ELS DEL TERME (Miquel Noguer)


-PRÒLEG: ELS BRUGADA DE CAN TEIXIDOR DEL TERME

 (Martirià Brugada)


-A TALL D'INTRODUCCIÓ


-LA VILA I EL TERME DE BANYOLES

-El Terme: la gent de fora muralla

-Una delimitació àmplia del Terme

-El municipi i la fixació del terme municipal

-Els veïns

-Les esglésies i capelles dels afores

 

-UN RIC I DIVERS PAISATGE

-Les creus del terme

-Puigs i pujols

-Els camins

-El patrimoni de l'aigua: recs, ponts i basses

-Fonts  i mines d'aigua

-Erms, prats i boscos

-Horts i camps de conreu

-Les pedreres

 

-ELS MASOS, BORDES I CASES DE PAGÈS

-El mas o la borda

-Els masos de Lió

-Els masos d'Usall

-Els masos de Puigpalter

-Els masos de Can Puig

-Els altres masos de la parròquia

-Els masos de mas Riera

-Els masos de Guèmol

-Els altres masos de la parròquia de Sant Pere de Guèmol

 

-ELS MOLINS

-Els molins mariners

-Els molins paperers

-Els molins polvorers

-Els molins retorcedors

-Les adoberies

-Les fargues

 

-LA GENT DEL TERME

-Els propietaris (els senyors útils)

-Els pagesos de l'abat

-Els mercaders, negociants i paraires

-Els masovers i parcers

 

-LA VIDA

-La vida al mas

-La Universitat del Terme

-Un món ple de tradicions

-Devocions religioses

-La seva pròpia festa

 

-UN TERME CANVIANT: EL TERME AL SEGLE XXI


-BIBLIOGRAFIA


-FONS DOCUMENTAL


-AGRAÏMENTS