-Introducció

 

1. Els fons patrimonials: aspectes generals

1.1. El concepte de fons patrimonial

1.2. Principals característiques dels fons patrimonials

1.3. Els fons patrimonials i la recerca històrica

1.4. La salvaguarda i protecció dels fons patrimonials

 

2. El tractament arxivístic dels fons patrimonials

2.1. L'anàlisi del fons

2.2. La identificació i delimitació precisa del fons

2.3. La classificació

2.4. La descripció

 

3. La documentació dels fons patrimonials

3.1. Singularitat del contingut dels fons patrimonials

3.2. La documentació constitutiva del patrimoni

3.3. Documentació de l'administració del patrimoni

3.4. Documentació d'interès personal i familiar

3.5. Documentació aliena

3.6. Algunes conclusions sobre les tipologies dels fons patrimonials

 

-Apèndix: Cens d'arxius patrimonials de les comarques gironines (una primera aproximació)

 

-Bibliografia: Bibliografia sobre arxius patrimonials. Investigacions històriques que han fet ús de fons patrimonials o que pel seu valor metodològic poden ser d'utilitat en els estudis sobre fons patrimonials.