Els llibres de família de pagès. Memòries de pagès, memòries de mas (segles XVI-XVIII)

Any de publicació
2000
Número pàgines
136
ISBN
978-84-95483-03-4

-Prefaci

 

1. Un món de tinta i de paper

1.1. Llegir, escriure, comptar

1.2. Casa i escola

1.3. Cronologia

1.4. Geografia

1.5. Tipologia

 

2. Pagesos memorialistes: quins?

2.1. Pagesos i hisendats

2.2. Benestança i precarietat

2.3. Feudalisme a pagès

2.4. Masos i masovers

 

3. Terra, casa, família: oikos

3.1. Llibre de comptes

3.2. Llibre de família

3.3. Pater familias

3.4. Agricultura cristiana

 

4. De la terra a la nació

4.1. Joan Guàrdia, "segador" i patriota

4.2. La "fi de les llibertats" catalanes

4.3. La Guerra Gran des de Santa Coloma

4.4. Un patriota espanyol en la Guerra del Francès

 

-Epíleg: pagesos sense memòries

 

-Apèndix I: Relació cronològica de llibres de família de pagès (ss. XVI-XIX)

 

-Apèndix II: Relació alfabètica de llibres de família de pagès (ss. XVI-XIX)

 

-Bibliografia