Treballs y desditxas que an succeit en lo present Principat de Catalunya y en particular a nostre Bisbat de Gerona, 1674-1700

Any de publicació
2001
Número pàgines
164
ISBN
978-84-95483-20-1

-Estudi introductori

-La memorialística privada

-El Recull de Fèlix Domènech

-L'home, la família, la casa

-L'època: guerra, frontera, economia

-L'altra guerra: la revolta de la terra

-Els barretines i el magnat

-L'edició

-Apèndix: Cronologia de les campanyes militars a la vegueria de Girona

 (1673-1698)

 

-Treballs y desditxas que àn succeït en lo present Principat de

 Chatalunya y en particular a nostre bisbat de Gerona (1674-1700)

 de Fèlix Domènech

-Guerres amb França, 1674, 1684

-Malaltia del bestiar, 1682

-Plaga de la llagosta, 1687

-Aiguat i inundacions a Girona, 1678

-Tempestes a Sant Feliu de Guíxols, 1689

-La revolta dels barretines, 1688

-La guerra dels Nou Anys, 1689

-Els barretines, altre cop; 1689-1690

-La guerra amb França, 1690-1691

-Allotjaments militars i calamitats, 1691

-La caiguda de Roses i altres episodis militars, 1693-1694

-Els francesos a Sant Feliu de Guíxols, 1695-1696

-Un miracle

-Afers de família

-Notícies del 1700