Les sagreres a la Catalunya medieval

Any de publicació
2007
Número pàgines
252
ISBN
978-84-96742-16-1

-Presentació (Lluís To Figueras)

-La proclamació de la pau i l'edificació dels cementiris. Sobre la difusió de les

 sagreres als bisbats de Barcelona i Girona (segles XI-XIII)

 (Víctor Farías Zurita)

-Introducció

-La terminologia: sagrera, cellera i cementiri

-La difusió de les sagreres

-La geografia de les sagreres

-Les sagreres i la Pau i Treva

-L'acceptació de la pau

-L'ensagrerament: utilitats d'un concepte (Ramon Martí)

-L'ensagrerament, un debat obert

-Falses sagreres i concilis equívocs

-Cementiris, sagrers i sagreres a la diòcesi de Girona (segle XI)

-La Pau i la Treva de Déu en la instauració de les sagreres

-Arqueologia de l'ensagrerament

-Propietats i aplicacions del concepte

-Les celleres del Rosselló de mitjan segle XIII a la fi del segle XV.

 Permanències i evolució d'una forma d'estructuració del poblament

 (Aymat Catafau)

-L'evolució de les celleres a finals de l'edat mitjana

-Senyoralització, o feudalització, de les celleres

-De la cellera a l'"incastellamento"

-Conclusió

-Bibliografia