Les Gavarres a l'edat mitjana. Poblament i societat d'un massís del nord-est català

Any de publicació
2000
Número pàgines
272
ISBN
978-84-95483-02-7

-Introducció: Present i passat de les Gavarres

 

1. El medi natural:

1- La terra, les aigües i el clima

2- Un gran bosc

3- I a l'edat mitjana?

 

2. Els primers pobladors:

1- Els constructors de megàlits

2- Els temps dels íbers

3- L'ocupació romana

4- Un massís muntanyós, per a què?

 

3. Les Gavarres a l'alta edat mitjana:

1- Les vil·les i els vilars

2- Els habitatges, les esglésies i els cementiris

3- L'explotació del medi natural

 

4. La feudalització i les seves conseqüències:

1- Les parròquies

2- Els senyors i els castells

3- Les batllies i els masos

4- L'ocupació del territori

 

5. Territori i societat a la primera meitat del s. XIV:

1- Les senyories del primer s. XIV

2- La població de les Gavarres. Les formes d'explotació del territori

3- La integració de les Gavarres dins la regió de Girona

 

6. Els temps de la societat tradicional:

1- La davallada de la població

2- Els marcs de la societat tradicional: parròquies i masos

3- Les senyories feudals a l'època moderna

4- L'afermament dels drets dels propietaris dels masos

5- Les activitats econòmiques tradicionals

6- L'impacte ambiental d'una economia dirigida

 

-Conclusions

 

-Apèndixs

 

-Bibliografia