Els darrers senyors de Cervià de Ter. Investigacions sobre el caràcter mutant de la propietat

Any de publicació
2000
Número pàgines
304
ISBN
978-84-95483-00-3

-Introducció

-Dos segles de lluita per la terra (1646-1833)

-De les terres comunals al Ban del Monjo

-De les ocupacions dels arenys a l'imperi dels bans particulars

-Tensions i lluites en el primer terç del segle XIX

-El negoci dels censos a l'època liberal

-La desamortització de les terres i censos del priorat

-La irrupció dels Rosés

-Auge i declivi de l'emfiteusi en temps liberals.

-Conclusions

-Apèndix