-INTRODUCCIÓ

-Objectius i límits del treball

-Estructura del treball

-El suport epigràfic

-Components epigràfics

-El text escrit

-Les inscripcions mètriques

-La grafia

-El monument

-Les motllures

-Els sistemes de subjecció i protecció

-Decoracions

-L'heràldica

-Conjunts escultòrics: Laudes

                                Lloses sepulcrals

                                Ossaris

                                Retaule

-Repartiment geogràfic cronològic

-Tipus d'inscripcions: Condició social dels difunts

-Recull heràldic

 

-ESTUDI

-Besalú: Santa Maria de Besalú

             Sant Vicenç de Besalú

             Sant Pere de Besalú

-Els grans monestirs: Sant Esteve de Banyoles

                                Santa Maria de Lladó

                                Sant Llorenç del Mont

-Pagus del comtat de Besalú

-Apèndix

 

-CATÀLEG

-Besalú

-Els grans monestirs

-Sant Esteve de Banyoles, Santa Maria de Lladó, Sant Llorenç del Mont

-El pagus de Besalú

-Apèndix

 

-Index Nominum

-Index Locorum

 

-BIOGRAFIA


-AGRAÏMENTS

Altres llibres de la col·lecció