-Presentació

-Situació

-Cronologia

 

1. Poca tradició arqueològica

2. Investigacions paleopol·líniques

3. El poblament i els volcans

4. Els testimonis més antics

5. La vall del Llierca, zona de pas

6. Caçadors i recol·lectors

7. Fluctuacions climàtiques

8. Un campament a la Rodona

9. Animals a la riba del Fluvià

10. Agricultors i ramaders

11. Hàbitats als voltans del pla d'Olot

12. Funcions diverses de les coves

13. Encantats i Rocalladre

14. Una necròpoli al pla de la Gibrella

15. L'alta vall del Fluvià a l'època ibèrica

16. El paisatge a l'època romana

17. Els olossitani

18. La romanització

19. El paisatge a l'època romana

20. Període visigòtic (Xavier Puigvert)

21. Dels àrabs als francs (Xavier Puigvert)

22. El paisatge del segle VI al IX

 

-Bibliografia

-Procedència de les il·lustracions i agraïments