El jaciment neolític lacustre de la Draga

Any de publicació
2012
Número pàgines
155
ISBN
978-84-87257-28-5

-LA DRAGA, LA BANYOLES NEOLÍTICA. (Miquel Noguer)


-PRÒLEG. (Araceli Martín)


-INTRODUCCIÓ.

-Situació geogràfica. (Josep Tarrús)

-Història de les investigacions. (Josep Tarrús)

-El primer jaciment neolític lacustre de la península Ibèrica. (Àngel Bosch)


-ELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ: 1990-2011.

-La Draga una excavació singular. (Antoni Palomo)

-L'excavació en terra ferma. (Josep Tarrús)

-L'excavació subaquàtica. (Antoni Palomo)

-Una conservació excepcional de la matèria orgànica. (Júlia Chinchilla)


-LA CRONOLOGIA DE LA DRAGA.

-Un jaciment del neolític antic cardinal. (Àngel Bosch)

-Les datacions absolutes per C-14. (Igor Bogdanovic, Raquel Piqué)


-EL PAISATGE NEOLÍTIC A LA VORA DE L'ESTANY. (Xavier Terradas,

 Raquel Piqué)

-Les prospeccions al perímetre de l'estany. La reconstrucció paleoambiental.

 

-L'ORGANITZACIÓ DEL POBLAT. (Josep Tarrús)

-Un poblat neolític en un medi lacustre.

-Cabanes, palissades, fogars i fosses de residus.

 

-LES EINES I ELS OBJECTES QUOTIDIANS.

-Els estris de fusta i fibres vegetals. (Josep Tarrús)

-La ceràmica. (Àngel Bosch)

-Els estris de pedra tallada i polida. (Antoni Palomo, Xavier Terradas)

-L'instrumental de pedra polida i macrolític. (Antoni Palomo, Xavier Terradas)

-Els estris d'os i banya. (Àngel Bosch)

-Els objectes d'ornament. (Àngel Bosch)


-RECURSOS DE L'ENTORN I AGRICULTURA. (Ramon Buxó)

-L'agricultura i la recol·lecció.

-Les plantes cultivades.

-Les plantes silvestres.

-Pràctiques agrícoles i processament dels vegetals: possibles evidències.

 

-LA RAMADERIA, CAÇERA I PESCA. (Maria Saña)

-La gestió dels ramats d'animals domèstics.

-La gestió dels recursos animals a la Draga.

 

-ELS RECURSOS FORESTALS. (Raquel Piqué)

-Els recursos forestals.

 

-LA DRAGA I EL SEU CONTEXT CULTURAL. (Xavier Terradas)

-Els recursos explotats.

-Les tradicions tècniques.

 

-EL PARC DEL POBLAT NEOLÍTIC DE LA DRAGA. (Montse Buch,

 Sílvia Comellas, Antoni Palomo)

-Els objectius del parc arqueològic.

-El parc arqueològic.

-El futur del parc.

 

-BIBLIOGRAFIA.

-AGRAÏMENTS.