Endreçant la vila. El sorgiment del sistema de seguretat pública a la Figueres del segle XIX i la creació de la Guàrdia Urbana

Any de publicació
2011
Número pàgines
207
ISBN
978-84-935035-5-0
Preu
16 €

-Pròleg

-Presentació

 

I. De mitjan segle XVIII fins a la Guerra del Francès (1745-1814)

-Els inicis de tot plegat

-Una nova manera d'entendre la seguretat: els Mossos d'Esquadra

 (1745-1808)

-Els anys de la Guerra del Francès (1808-1814)

 

II. El segle XIX i l'arribada de les policies d'estat (1824-1844)

-Els anys d'or de les esquadres fins a la dissolució de 1868

-La policia

-Els carrabiners i la Guàrdia Civil

-Quan hi som tots: la complicada vida a la frontera o los incansables

 enemigos del reposo público (1845-1850)

 

III. Guàrdies, lladres i serenos, amb l'Empordà de fons

-Els precedents de la Guàrdia municipal en el segle XIX fins a 1850. Les

 estructures de seguretat pròpies i dependents de la ciutat

-El procés de creació de la Guàrdia municipal (1850-1870). Un viatge del

 camp a la vila: els guardes rurals

-La Guàrdia municipal de 1870

-Els efectes de la guerra carlina de 1872 a la Guàrdia municipal i la seva

 estabilització

-Els serenos entre 1850 i 1875

 

-A manera de conclusió

-Bibliografia