Els vertebrats fòssils del Pla de l'Estany. Quaderns, 23

Any de publicació
2002
Número pàgines
238
ISBN
84-922321-7-X

SUMARI

-Els vertebrats de l'eocè. (Marcel Costa, Pere Comas, Àngel Galobart)

-Els petits mamífers del neogen i del quaternari inferior. (Manel Llenas,

 Àngel Galobart, Jordi Agustí)

-Els grans mamífers del pliocè. (Xavier Ros, Àngel Galobart, Ana Mazo,

 Julià Maroto)

-Els peixos del quaternari. (Marta Muñoz, Margarida Casadevall)

-Els amfibis i els rèptils del quaternari. (Jenar Fèlix)

-Els ocells del quaternari. (Lluís Garcia Petit)

-Els grans mamífers del plistocè inferior. (Àngel Galobart, Julià Maroto,

 Xavier Ros, Mauricio Antón)

-Els grans mamífers del plistocè mitjà. (Alba Solés, Julià Maroto)

-Els petits mamífers del plistocè superior. (Gabriel Alcalde, Àngel Galobart)

-Els grans mamífers del plistocè superior. (Jordi Nadal, Sara de Haro,

 Julià Maroto)

-Els grans mamífers de l'holocè. (Maria Saña)

-Consideracions sobre vertebrats subactuals i actuals. (Josep M. Massip)

-Context cronològic i paleoambiental del primer poblament humà d'Europa.

 (Jordi Agustí, Oriol Oms)

-Història de les investigacions prehistòriques i paleontològiques. (Narcís Soler)