Materials per a l'estudi de la masia

Any de publicació
2010
Número pàgines
236
ISBN
978-84-9984-084-0

-Els estudis danesians de la masia, revisitats.

-Per què reeditar els estudis de Josep Danés quasi cent anys després?

-El context: el projecte (inacabat) de l'Estudi de la Masia.

-Les influències intel·lectuals i el mètode d'investigació.

-Les aportacions a la història arquitectònica de la masia.

-La masia: arquitectura popular o culta?

-La masia des del punt de vista geogràfic.

-La masia segons la mirada pairalista.

-La masia en l'imaginari estètic i paisatgístic del noucentisme.

-L'impacte de l'obra.

-Bibliografia

 

-Materials.

-Criteris d'edició.

-Arquitectura popular. Secció septentrional de la comarca d'Olot. Notes

 referents a les masies de les valls de Bianya, Castellar de la Muntanya i

 vall del Bac.

-Gènesi de l'estructura arquitectònica de la masia catalana.

-Can Masferrer d'Osormort.

-El tipus de la masia d'estructura clàssica simple. Intensitat i manera d'estar

 distribuïts pel país.

-Els tipus de masies amb galeries.

-Desigual repartiment de la masia per al país.

-De les espitlleres romàniques, a les finestres-espitlleres gòtiques.

-Les finestres de pedra, decorades, en l'arquitectura de la masia catalana.

-Les finestres geminades romàniques.

-Balcons i galeries assecadors, de fusta.

-La llar de la masia catalana.

-El caràcter dels pagesos i com queda reflectit en la seva casa.